Forside Artikler "Hvad du ser, skriv det...!" (Åb. 1:11)
"Hvad du ser, skriv det...!" (Åb. 1:11) Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Søndag, 28. oktober 2018 06:50


En meget original forkynder fra Skotland, den skandinavisk talende J.J. Adam, som helt tilbage fra 1930´erne havde stået i rige vækkelser på Færøerne, men nu gjorde tjeneste i en "Brødreforsamling" i København (uden rige vækkelser!), opsøgte jeg engang som ung mand til opbyggelig samtale.  Det må ligge ca. 60 år tilbage i tiden.

Han spurgte mig, om jeg nedskrev tanker, jeg fik fra Guds ord, men det gjorde jeg ikke på det tidspunkt.  Hans elskelige kone brød smilende ind og sagde:  "Han har blokke fulde af notater!"  Men dengang sagde det mig ikke rigtigt noget.  J.J. Adam gjorde dog et varigt indtryk på mig, ej mindst hans bibeludlæggende forkyndelse, som jeg fandt uovertruffen.

Senere begyndte jeg at skrive og følte mig beslægtet med salmisten, som i  Sl. 45:2 sammenligner sig selv med en "hurtigskrivers pen", men, vel at mærke,  "til Kongens pris".  Min gode norske ven, Rolf Svindland, som kunne minde lidt om J.J. Adam, når det gjaldt bibeludlæggende forkyndelse, sagde ved en lejlighed til mig:  "Hvornår skriver du igen?"  Jeg spurgte ham:  "Hvad skal jeg skrive om?"  Han svarede:  "Om Herren!"

I den udstrækning dette ved Guds nåde måtte lykkes for os, har vi også fået en skrivende tjeneste.  I gamle dage sagde den ellers ugudelige Georg Brandes:  "Større er magten i det bly, der bliver til skrift, end det bly der bliver til kugler!"  (Det var dengang skrifttyper blev støbt i bly).

J.J. Adam var blot en ud af mange, jeg som ung kunne tale opbyggeligt med, men en af de få, der opmuntrede mig til ind imellem at nedskrive, hvad jeg "så" i Guds ord.  Nogle prædikanter skriver ordret ned det, de skal prædike, men det mener jeg er en misforståelse.  Skriveriet bør blive hjemme på skrivebordet, men det talte (dog forberedte) ord skabes ved  Helligånden, mens vi taler som en forunderlig, dugfrisk skabelsesproces .

Det er nok præsterne uenige i.  I den "branche" nedkrives og oplæses prædikenerne.  Også det kan Gud dog suverænt bruge.  Men der findes "en endnu ypperligere vej".  De gamle profeter "så", hvad de skulle tale, og de talte, hvad de så i Åndens kraft.  Eller som Paulus vidner:  "Ud af et rent sind, ja ud af Gud, taler vi i Kristus for Guds åsyn!"  (2. Kor. 2:17)

28.10.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)