Forside Artikler "Dybe" og "rigtige" tanker er ikke nok!
"Dybe" og "rigtige" tanker er ikke nok! Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Tirsdag, 16. oktober 2018 06:19


            -  Mit opgør med Søren Kierkegaard -

Mit lidt snobbede sværmeri  for Søren Kierkegaard som ganske ung indgik i min misforståede "dannelse".  Ingen dansk berømthed har jo fået en så stor international renæssance som netop han - lige bortset fra H.C. Andersen.

Men jeg sværmer ikke for S.K. mere.  Han er direkte farlig for den Jesu discipel, som tørster efter vækkelse og ikke duperes af  "dybe" tanker.  S.K. appellerer til en intellektuel elite, men til hvad praktisk gavn?

S.K. afslørede som ingen anden statskirkens bedrag, men det er ikke nok. Andre af måske mindre format har også kunnet beskrive, hvad kristendom går ud på uden selv at have et levende, selvoplevet Kristus-vidnesbyrd.  Nogle af dem har jeg kendt og set op til.   De excellerer fornemt i både litteraturen og i kirken. Ja, endog i moderne management.

S.K.´s tese i en nøddeskal var, at kristenheden er et bedrag, medens sand kristendom er lidelsens efterfølgelse , hvad S.K. dog ikke selv efterlevede.   Han kaldte sig ikke selv en kristen, men et "polititalent", der som kriminel efterforsker afslørede hykleriet som en "kriminelsag", der holdt Gud for nar.  Men S.K. holdt dog - hovmodigt - os andre "middelmådige" for nar.

Lidt har jeg dog lært af ham, nemlig at det ikke er nok at revse de selvbedragne, hvis ikke selve evangeliet uden fine fremmeord forkyndes og bevidnes med Åndens salvelse, dvs. den dårskabens forkyndelse, der peger på den korsfæstede og opstandne Herre som det moderne, fortabte menneskes absolut eneste redning for tid og evighed.

Dette enkle, enkle budskab savnes i S.K.´s mange tit uforståelige filosof-ord.

Til mange, også i Amerika, har jeg måtte sige:  "Kirkegang og religion er ikke nok.  Du må personligt kunne sige som tolderen:  "Gud, vær mig synder nådig!"  Kære læser, har det været din bøn alene indfor Gud?

Det tilkommer ikke mig at dømme om S.K.´s  Gudsforhold. Personligt tror jeg, han fortrøstede sig til  nåden i Kristus på sit dødsleje, lidende og totalt afpillet, på Frederiks Hospital i nov. 1855,  kun 42 år gammel.

12.10.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)