Forside Artikler Viden om Jesus ikke nok!"
Viden om Jesus ikke nok!" Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Onsdag, 10. oktober 2018 01:20


Min  92-årige ven, Jørgen, og jeg samtalede netop om de 12 disciple i Efesus (i Ap.G. 19), hos hvem Paulus mærkede, at de manglede "noget".

Dette "noget" var nemlig, at de intet kendte til Helligånden og  Hans iboende tilstedeværelse.  De var kun  døbt med Johannes´ dåb i forb. m. med budskabet om, at "folket skulle tro på den, som kom efter ham, det vil sige:  Jesus"  (Ap.G. 19:4).

De kendte Jesus-navnet, men ikke det fulde evangelium om Jesus Kristus, om Hans død for syndere, Hans opstandelse og herliggørelse, om en ny fødsel ved Helligåndens forunderlige virke, og om Åndens vedvarende fylde hos Kristus-troende mennesker.  De kunne kun i deres åndelige armod sige:  "Vi har ikke engang hørt, at der er en Helligånd!"

Herren brugte den åndsfyldte Paulus til at rette op på dette misforhold, hvorefter de 12  "lod sig døbe i Herren Jesu navn" (v.5). Og så læser vi, at "Helligånden kom over dem, og de talte i tunger og profeterede."

Jeg har haft den glæde at døbe ungdom, dog uden tungetale og profetier, hvilket heller ikke skete på Paulus´s øvrige rejser.  Men her, af en særlig grund ytrede Ånden sig sådan hos disse døbte i en overgangsfase.

Selvom Johs.´ dåb ikke praktiseres mere, er beretningen i Ap.G. 19:1-6 alligevel aktuel.  For også idag møder vi kirkegængere, som "kan" alt det dér m. trosbekendelse, ritualer og andet godt, men ak uden åndeligt liv, fordi de ikke véd noget om at være født påny.  Det vesterlandske kirkeliv vrimler med sådanne uigenfødte, selvbedragne kristendomsbekendere.

Mange af os har dem inde på livet, endog indenfor egne rækker.   Vi trænger Åndens dømmekraft til at afsløre det religiøse selvbedrag, som måske nok nyder kirkelig anseelse, men som behøver et vækkende ord om omvendelse og genfødelse sådan som den religiøse Nikodemus hørte det:  "Ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født påny!" Joh.3:3.

9.10.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)