Forside Salmer Ung igen som ørnen!
Ung igen som ørnen! Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Tirsdag, 02. oktober 2018 09:39

Salme 103 lå opslået på mit natbord på Rigshospitalet efter en hjerteoperation, da en smilende fysioterapeut så ind til mig.  "Læs højt de første 5 vers", bad jeg hende.  Da hun kom til vers 5, sagde hun begejstret:  "Jeg kan ligefrem mærke, hvordan din saturation (ilt i blodet) stiger!"


(Opbyggelige tanker fra Salme 103:1-5)

Mel.:  Vågn op og slå på dine strenge..(DDS 745)

Lov Herren med hvad i dig rummer,
Hans store navn med tak istem,
den vantro verden kun fordummer,
men Hans velgerninger ej glem,
de kan ej tælles, husk derpå,
mens til din dag du ud vil gå!

Ak, hvad af ondt du har bedrevet
tilgivet har Han, hver en synd,
gældsbrevet, hvor alt var nedskrevet,
ej trækker mere ned i dynd,
på korset det fastnaglet blev,  (Kol. 2:14)
thi dér Gud dette sønderrev!

Ja, sådan sjælens dårligdomme
fandt lægedom i Jesu sår,  (1. Pet. 2:24)
ej angst gi´r derfor dødens komme,
udløsning derfra os tilgår,
istedet Himlens miskundhed
Gud kroner os for evigt med!

Som ørnen Han dig ungdom giver
helt ind i din genløste sjæl,
så af Hans godhed mæt du bliver
fra årle morgen helt til kvæld,
o, syng derom til Herrens pris,
i Kristus lev på denne vis!

2.10.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)