Forside Salmer På løfternes sandhedsgrund
På løfternes sandhedsgrund Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Onsdag, 26. september 2018 11:09


Mel.:  Aleneste Gud i Himmerig... (Den Danske Salmebog nr. 435)

Vor Gud Han er mere virk´lig end
hvad menn´sker mon kan frembyde,
vi derfor i tro til Ham ser hen
og vil i Kristus os fryde!
Vi står på løfternes sandhedsgrund,
thi alt, hvad der udgår af Hans mund,
os styrker og tvivlen bortjager!

I både Guds Himmel og på jord
Hans gerning ligger ej stille,
Hans lyst er at holde hvert et ord,
hvorfra Han sig kan ej skille,
men tier Han i sin kærlighed, (Zef. 3:17)
vi ikke er glemt, hvad godt vi véd,
snart ser vi det for vore øjne!  (Sl. 31:20)

At regne som Gud vi regne bør, (Rom. 4:17)
den hemlighed vi må  lære,
Han åbne kan en ordets dør
for det med kraft at frembære
for mange eller på tomandshånd
dertil os salver Guds Helligånd,
der lærer os, hvad vi skal sige!

Frimodig for nådens trone kom, (Hebr. 4:16)
thi godt kun Herren os under!
Til rette hjælp, men ej til  dom
den Herliggjorte har stunder,
bliv derfor ej i bønnen træt,
Han snart dig hjælper til din ret,
ja, sådan er Gud, evigt priset!  (Sl. 48:15)

25.9.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)