Forside Artikler Vor personlige pinse
Vor personlige pinse Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Tirsdag, 18. september 2018 04:39


Lad jer fylde af Ånden!  (Ef. 5:18).  -  Udsluk ikke Ånden!  (1. Tess. 5:19)

Frelseshistoriens historie er historie. Betlehem, påsken,  pinsedagen - menighedens fødselsdag - gentages ikke.
Alligevel taler vi med rette om en personlig tilegnelse af Jesu komme, af  forsoningen og det rensende blod og Åndens fylde.

De, der kender lidt til DNT´s  gr.sprog vil vide, at Ef. 5:18 står en bydemåde, vi  grammatisk kalder  "imperativ præsens" -, som i dette tilfælde betyder:  "Lad jer fylde af Ånden igen og igen og igen!"

Dette skete  m. en ny fylde under et bedemøde i Ap.G. 4:31: "Og de blev alle fyldt af Helligånden, og de talte Guds ord med frimodighed."

Nogle forkynder en separat pinse- og tungetaleoplevelse udover selve frelsesoplevelsen.  Det er ubibelsk.  Ikke alle taler i tunger (1. Kor. 12:30).

Hvad evangelisten D.L. Moody og fx Ch. Finney oplevede som en Åndens dåb, var snarere en mærkbar "Åndens fylde" , men "Åndens dåb" giver også mening.  Herom talte jo Herren i Ap.G. 1:5. Det opfyldtes i 2:4, da "de blev
alle fyldt med Helligånd". Åndsdåb og Åndsfylde er her identiske.

Moody fik den Åndskraft, et par bedende kvinder følte, han manglede, og som han også fik.  Men hverken Moody, Finney el. en samtidig Åndens kæmpe som C.H. Spurgeon vidnede om nogen tungetale. Dog virkede deres prædikener i Åndens kraft til mange sjæles frelse udover verden.

Prøv i stilhed at sammenligne Ef. 5:18-19 m. Kol. 3:16.  Åndens fylde og Guds ords fylde udvirker det samme, nemlig salmer, lovsange,  åndelige viser og melodier i frigjorte hjerter indfor Gud.  At være fyldt med Guds levende ord er ensbetydende med at være fyldt af ordets indblæste Ånd.

"Ild er jeg kommen for at kaste ud over jorden, og hvor ville jeg ønske, den allerede havde fænget!"  (Luk.
12:49).  Ja, det er Herrens ønske.

"Bed ikke om en ny ild.  Dens gløder ulmer allerede i dit hjertets aske!" læste jeg på kirkeplakat i Schweiz.  O, lad derfor Ånden blæse på dem!

18.9.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)