Forside Artikler Guds godhed og strenghed
Guds godhed og strenghed Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Fredag, 07. september 2018 04:43


"Så se da Guds godhed og strenghed!"  (Rom. 11:22)

Vor blødsødne, vesterlandske kristendomsopfattelse er nærmest - og sorgløst - identisk med en billigudgave af Guds godhed uden at ville vide af alvorsord om Guds strenghed.

Guds strenghed og dom anerkender vi, men den angår ikke os, som er gået over fra døden til livet og derfor "ikke kommer for dommen" (Joh. 5:24), hvilket stadig er en grundlæggende, evangelisk sandhed for - vel at mærke - angrende syndere.

Alligevel taler apostlen til de evangelisk oplyste romere (og dermed også til os) om både Guds godhed og strenghed:  "Så se da Guds godhed og strenghed:  Hans strenghed mod dem, der faldt, hans godhed mod dig, hvis du bliver i Hans godhed;  ellers bliver du også hugget af!"
 
Dette "svære" kapitel handler om Guds frelsesplan med både jøder og hedninger, som skal forstå, at deres plads på "olietræet" skyldes Guds godhed, ja,  netop den ufattelige godhed, som er kommet og stadig kommer til os i Jesus Kristus.  Tit. 3:4.

Har vi taget imod den godhed, er vi i Guds familie og bestemte til at være Hans synlige vidner uden at hovmode os overfor de jøder, som oprindelig, "af naturen", var udsete til at være Hans frugtbærende olietræ overfor en gold verden.  Es. 27:6

Hvad betyder det "at blive hugget af", hvis vi ikke bli´r i Guds godhed?

Så langt jeg ser det, betyder det at blive afskåret fra at være et synligt vidnesbyrd.  Paulus taler også herom i 1. Kor. 9, dvs. om hellig  selvdisciplin "for at ikke jeg, der har prædiket for andre, selv skal blive forkastet (el. diskvalificeret)" - dvs. som en nyttig Herrens tjener, men dog ikke gå fortabt (sådan som nogle tror).

Heri så Paulus Guds strenghed.  Men det gør ikke den frivole, kristne kirke idag.  Trods velsmurt organisation er den som synligt vidnesbyrd "hugget af" og "udspyet af Guds mund"  (Åb. 3:16) og dybt infiltreret i verdslighed og livløs religiøsitet.

Dette er Guds hellige strenghed, som gudfrygtige kristne bæver for (som Paulus gjorde det), dog samtidig med, at Hans kærlighed til os i Kristus fastholder os som Hans dyrekøbte børn i en evig nådestilling.  Men vor praktiske brugbarhed kan lide skibbrud, og det har menighedens historie mange hjerteskærende eksempler på.

I min efterhånden lange levetid har jeg kendt til adskillige sådanne tilfælde, som endnu fylder mit hjerte med stor, stor sorg.  "Hvo, som har øren, han høre..."

Jeg er fuldt opmærksom på, at denne lille artikel vil vække modsigelse hos nogle, men jeg håber dog, det sker ud fra princippet i Ap.G. 17:11.

7.9.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)