Forside Salmer Med faste skridt
Med faste skridt Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Mandag, 27. august 2018 02:37

Mel.:  Det koster ej for megen strid... (DDS 669)

I tro og i tålmodighed
forvent Gud sine løfter vil opfylde,
en sky af troens vidner strider med  (Hebr. 12:1)
for Ham som sand og uden svig at hylde,
om du endnu ej noget synligt ser,
./. det snart dog sker!  ./.

Udholdenhedens ventetid
er god, hvis du på Ham dig vil forlade,
mens ved din bibellæsning med stor flid
du styrket bli´r fra de beånded´ blade,
hvor troens helte os indgyder mod
./. i overflod! ./.

Hvad andre kristne gøre kan,
er ikke uden vid´re for dig vejen,
thi Herren har for dig måske en plan,
som er Hans særlige og ganske egen,
om end det føles som en sjælekval,
./. det er dit kald!  ./.

Din solopgang da bliver vis,  (Hos. 6:3)
hvad du har tro´t, det la´r sig mer ej dølge,
thi Herrens indgreb kommer ret betids,
om blot du lydigt vil Ham efterfølge,
men bliver du i kampens hede træt,
./.  det er din ret!  ./.

Kom hvad der må, dig målet sæt
og glem de svundne dages mange synder,
thi Kristi blod bortvasker hver en plet,
når blot du til forsoningen dig skynder,
i denne nåde ånd kun glad og frit
./. med troens skridt! ./.

27.8.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)