Forside Salmer Ved graven
Ved graven Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Onsdag, 22. august 2018 07:40


Mel.:  Hvo vil mig anklage...

Stille ned i graven
midt i urtehaven
kisten sænkes ned,
glæd dig, knust  har døden
påskemorgenrøden,
 for os nemlig stred
Jesus Krist
så sandt og vist,
Han opstod på deres vegne,
som er troens egne!

Vær da ej bedrøvet,
borte er fra støvet
og i god behold,
hvor ej ondt kan skræmme
sjælen hist derhjemme,
dér ej døden kold
findes mer,
thi den nu er
ved vor Frelser overvundet,
ja, i Ham forsvundet!

Gå kun rundt i haven,
stands en stund ved graven,
tænk på Jesu ord
og hav Ham for øje,
lad med Ham dig nøje,
thi kun Han er stor!
I dit sind
o, luk Ham ind
som din Frelser ufortrøden
nu og sidst i døden!

22.8.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)