Forside Artikler Frihed eller trældom?
Frihed eller trældom? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Mandag, 13. august 2018 04:41Da jeg delte med mine e-mail venner velsignelsen ved at dvæle meget ved salme 119, som er unik bl.a. pga. dens struktur og længde, skrev en ældre, troende og svagtseende kvinde til mig, at hun på eet tidspunkt i sit liv læste denne salme hver dag.  Andre har overfor mig været inde på noget lignende, hvad jeg fandt meget opmuntrende i en tid, hvor lysten til Guds ord er mere og mere blevet fortrængt af andre "lyster".

Ordene lov, bud,  vedtægter, vidnesbyrd, befalinger, m.m. går igen i denne mega-salme, men skal forstås som synonyme med Guds ord og ikke i paulinsk forstand i hans opgør med loven som frelses- og helliggørelses-vej.  Jeg bliver af og til spurgt, hvad jeg mener om lovoverholdelse og at leve med loven som vejledning for kristenlivet.

Kristne, som er fanget af lovtrældom, er næsten umulige at nå ind til med evangeliets frihed.  Jeg véd det, for jeg var engang selv en sådan "træl" uden jeg selv vidste det eller ville indrømme det.  Men Herren var uendelig nådig imod mig og åbenbarede på et kritisk tidspunkt i mit unge liv gennem læsning af Romerbrevet evangeliets store, store frihed.

Men lad mig bruge et billede, vi nok kender.  Forestil dig et ungt par, som forelskes i hinanden og beslutter sig for ægteskab. Ved dets indgåelse udleverer ægtemanden ikke en håndbog til sin lille kone med alle de hjemmets pligter og opgaver, han forventer, hun udfører, mens han pga. sit arbejde ofte er på rejse borte fra hjemmet.  Nej, det står altsammen skrevet i hendes hjerte, der er drevet af kærlighed til sin mand.  Hun behøver derfor ikke hver dag at "vejledes" af en ægteskabsmanual.

Et sådant forhold kendetegner et Kristus-troende menneske overfor vor Herre Jesus Kristus.  "Kristi kærlighed tvinger os" (2. Kor. 5:14) skriver apostlen på sine medkristnes vegne.  Den er vejledning nok.  Tænk over det og læs formaningerne i det lys.  Det kan blive dit farvel til en glædeløs lov-kristendom, som ikke er lige, hvad vore omgivelser har brug for.

13.8.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)