Forside Artikler Gik den frafaldne Salomon fortabt?
Gik den frafaldne Salomon fortabt? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Torsdag, 26. Juli 2018 08:36Jeg husker min frustration som dreng, da jeg læste om den Guds mand Salomon, der alligevel senere i livet "gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne" (1. Kg. 11:6) pga.  fremmede kvinder, som hans  hjerte hang ved.  Men gik han fortabt?

Han skrev som ældre "Prædikerens bog", som er skrevet på et tidspunkt, da hans Gudsforhold er genoprettet, og hvor han med sorg ser tilbage på den tomhed "under solen", som havde ødelagt hans liv.  Han slutter, tak og lov,  sit liv i gudsfrygt  med et liv over solen, nu herligt genopettet!

Men ville han være gået fortabt, hvis han døde i armene på en af de hedenske kvinder?  Ville David være gået fortabt, hvis han døde samme nat, han begik utroskab med Urias´ hustru?  Ville Peter være gået fortabt, hvis han faldt død om den nat,  han fornægtede Herren?

Dertil vil nok de svare ja, som advarer genfødte kristne mod at gå fortabt med henvisning  til bibelsteder, som de mener taler herom.  Jeg er uenig med dem, men pladsen tillader ikke, at jeg imødegår alle deres "beviser".

Et hyppigt nævnt sted er fx Paulus´ alvorsord angående hans egen tjeneste:  "Men jeg er hård mod mit legeme og holder det i ave for at ikke jeg, som har prædiket for andre, selv skal blive forkastet!"  (1.Kor. 9:27). Men med "forkastet" mener han ikke at gå fortabt, men at blive forkastet eller diskvalificeret som en Herrens tjener.  Det er noget ganske andet.

Jeg er ikke på linje med dem, der forkynder frelse for syndere og fortabelse for Guds børn (for at sætte det på spidsen), for jeg tror ikke, det er skriftens lære.  Salomons tilfælde er, som så mange andre steder i Bibelen, en advarsel for os, "for at vi ikke skal begære, hvad ondt er"  (1. Kor. 10:6).   I utugtens svøbe er mangen en Herrens tjener faldet på vejen, men disse er under Herrens smertelige tugt og frelses  "som gennem ild" (1. Kor. 3:15), så sandt de virkelig er Hans og født af Gud.

Ja, jeg taler om de, der virkelig er genfødt af Guds ord og Hans Ånd, men som faldt i kampens hede.  Jeg taler ikke om religiøse medløbere, som det ofte vrimler med i kirkerne, og som kan være vanskelige at gennemskue.

26.7.18 - jn

 
Copyright © 2018 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)