Forside Artikler Lovtrældom - hvad er det?
Lovtrældom - hvad er det? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Tirsdag, 10. Juli 2018 09:32



Det er  mange ting.  Kun den, der i praksis erfarer eller konfronteres med den glædesløse, "kedelige" lov-kristendom, véd hvad jeg taler om.

Omvendt vil den, der har set sig glad og frigjort i Jesus Kristus  (Rom. 8:1-3), vide hvad det er at leve i og dagligt på Hans uforskyldte nåde.

Den "lov-kristne" og den Kristus-frigjorte vil hver for sig læse Bibelen forskelligt.  Den ene vil primært læse den som en vejledning til et bedre og "alvorligere" kristenliv, - den anden læser den i en forunderlig Åndens frihed uden at formaningerne bliver mindre "alvorlige" af den grund.

Den lovbundne vil være optaget af det, der skal leves op til.  Den Kristus-frigjorte lærer at regne med Hans Ånd, som selv vil virke det, vi som lydige efterfølgere skal praktisere.  Smlgn. bl.a. Fil. 2:12-13 og Rom. 8:4.

Loven med dens mere end 600 bud og forskrifter var kundgjort specielt for Israel, ikke for andre nationer (Sl. 147:19-20).  Men det gør dog ikke os hedninge-kristne til lovløse mennesker.  Vi er i Kristus ikke underkastet nogen lov, men Ham, der har givet loven og står over denne.

Jeg kendte i gamle dage en elskelig, svagtseende enke.  Hun udstrålede Kristi  frie nåde.  Hendes mand havde været en kendt og velbegavet teolog og forkynder, men en glædesløs, "tung" lovtræl.  Det mærkede hans hjem og hans børn på en ofte unaturlig måde.  En dag sagde et af børnene til deres mor:  "Jeg så far smile!"  Det var nemlig et uvant syn!

 
Hverken Moses, David eller andre åndelige ledere i DGT var lovtrælle, selvom hele Sl. 119 tilsyneladende kun handler om lov og vedtægter.  Men også denne salme er skrevet i Åndens frihed og evangeliets uforskyldte nåde.  Det ser vi først, når vi selv har erfaret denne "overstyrende" nåde i vort liv.  For mit vedkommende skete det som ung i USA, hvor jeg var kørt træt i lovvæsen uden at ville indrømme det.

Og lovtrældommen har jagtet mig i mange hykleriske og besnærende skikkelser livet igennem.  Men det har også Kristi uforskyldte nåde.  Den alene formår at "opdrage" mig (Tit. 2:12).  Vor Herre Jesus være evigt priset for det!

10.7.18 -

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)