Forside Artikler Trump, Israel, Nordkorea - og evangeliet
Trump, Israel, Nordkorea - og evangeliet Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Onsdag, 20. juni 2018 04:55Blandt  mange dårlige nyheder er det en god nyhed idag at få at vide, at Trump trækker USA ud af "menneskerettighedsrådet" i FN pga. dets anti-israelske holdning, som i mine øjne gør FN til en antisemistisk forbryderorganisation.

Trumps front imod Israels fjender er nok til, at også jeg er pro-Trump så langt, jeg kan.  Jeg beskyldes imidlertid for ukendskab  til Gud, når jeg imødegår Trumps nej til et åbent opgør med Nordkoreas gudsfjendske diktator ang. hans nazi-lignende fangelejre, hvor forfulgte trosfæller lider ubeskriveligt, hvad Trump er særdeles vel underrettet om.
 
Jo, der blev ved Singapore-diplomatiet sagt noget om fange-udveksling, men intet om kz- lejrenes gru.  Den smilende Kim Jong-un lovpristes i stedet til skyerne, hvad jeg lidenskabeligt bebrejder vor ven Trump for.

Nogle religiøse modstandere belærer mig, at det er Gud, der står bag, og at Han bruger Trump til at bane vejen for noget godt, så at "denne verden bliver et bedre sted at være", som det så smukt hedder.  Og dermed gøres jeg i nogle kredse til en ukristelig skurk el. blot utilgivelig naiv.

Naturligvis styrer Gud verdens gang uanset hvem der regerer.  Selv en kommende antikrist indgår i Hans frelsesplan.  Når det gælder Israel, bør vi tale om jøderne under evangeliets synsvinkel og ikke som politiske forstå-sig-på-magere, eftersom Guds ultimative plan med Israel er dets omvendelse til deres korsfæstede Messias (Zak. 12:10), og det vil ske gennem kommende trængsler og Antikrists vrede, som dog i begyndelsen vil se meget venlig og fredselskende ud.

 Dette tales der ikke så meget om, men det er enhver gudfrygtig bibellæser grundigt belært om.
Tal derfor om Israel og verdenssituationen sådan som Bibelen taler med evangeliet og "Kristus og Ham korsfæstet" som omdrejningspunkt i Bibelen og i dit eget liv og personlige kald.  Gør vi ikke det, blæses vi let omkuld af falske religiøse lærdoms vinde. Ef. 4:14.   Og de er legio.

20.6.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)