Forside Artikler Danmark er under Guds vrede!
Danmark er under Guds vrede! Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Torsdag, 07. juni 2018 16:08Disse alvorsord er Bibelens, ikke mine ord:  "Guds vrede åbenbares fra Himmelen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, som undertrykker sandheden ved uretfærdighed..."  (Rom. 1:18).


Gudfrygtige bibellæsere er ufravigeligt enige om, at Romerbrevet er det brev, der mest sammenhængende fremstiller evangeliets lærdomme.
 
Det var det brev, Føbe blev sendt til Rom med  (Rom. 16: 1-2), så kirken dér kunne vide præcis besked med apostlens budskab, betroet af Herren selv, og  som han senere ville følge op på.  (Rom. 1:11-15).

Hvad går evangeliets lære (forkyndelse) ud på?

Evangeliet er Kristi glædesbudskab. 1:3.  Det er også det triste budskab om vor synd og hvorfor vi, åndeligt syge, behøver evangeliets lægedom.

Derfor begynder den inspirerede apostel med at afdække vort desperate behov for frelse  i kap. 1-3 med Guds vredesdom over synden både i livet hos umoralske, moralske og  "fromme", religiøse syndere.

I første kapitel nævnes v. navn mange konkrete synder.  Allerførst nævnes homoseksualitetens vederstyggelighed - en adfærd, som nu vor regering vil ofre 25 millioner på at værne om (som led i LBGTI-pakken), så dens udøvere kan føle sig ekstra godt tilpas.  Derfor er DK som nation og i sin styreform under Guds vrede, hvilket gælder oprøret mod Gud iøvrigt.

Svaret er evangeliet.  En  ungdomsven i USA, en benådet evangelist, sagde til mig:  "You are too soft!"  Jeg tog ikke ordene til mig, men Gud give, jeg gør det nu.  Statsministeren siger frejdigt, han vil holde regnbuefanen (homo-flaget) højt. Vi er kaldede til at holde korsets banner højt overfor et land og en verdensdel under den Guds vrede, som stort set er tabu i den gængse blødagtige og uforpligtende forkyndelse.

  7.6.18 -  jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)