Forside Artikler Syndernes forladelse i det daglige
Syndernes forladelse i det daglige Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Tirsdag, 10. april 2018 10:23


"Sæt netop derfor al iver ind på i jeres tro at vise dyd..."   (2. Pet. 1:5)

På Handelsskolen havde jeg en sidemand, der reagerede på et emblem, jeg gik på mig, hvorpå der stod:  "Kristus døde for mig."  Han svarede:  "Du skal ikke sige, du er en kristen, -  det skal andre sige om dig!"  Jeg måtte indrømme, han havde en pointe.

En kristen jurist, som en overgang var formand for bestyrelsen i et stort firma, sagde til mig:  "De, som i tide og utide har "vidner"  på deres arbejdsplads, har ofte gjort mere skade end gavn."   Også han havde en pointe.  Vi kommer selvsagt ikke uden om læbernes vidnesbyrd, men selve vor tilstedeværelse som kristne er altid det stærkeste vidnesbyrd.

Apostlen taler om at vise vor Kristus-tro i kristenlivet, dvs. ikke blot tale herom, men muligheden for at realiteterne mangler, er desværre også til stede: "Den, der mangler dette, er i sin kortsynethed blind og har glemt, at han er blevet renset fra sine tidligere synder."  1.Pet. 1:9.

Men hvordan kan et troende menneske glemme, at han er blevet renset fra sine tidligere synder?  Det kan ske, hvis evangeliet om syndernes forladelse går hen og bliver en død, rituel trossætning, vi véd alt om, og som vi pr. rutine hører til bevidstløshed fx ved en eller anden altergang.

Omvendt:  En troende, som  dagligt, ud fra egen erfaring, véd hvad det vil sige at leve i Guds nærhed pga. Jesu blod (Hebr. 10:19)  uden egne dyder og uden at pynte på sig selv, vil sætte sine "aftryk" blandt mennesker.  Og så kommer også tit det gunstige øjeblik for ordets vidnesbyrd (Kol. 4:5-6).

Som handelsrejsende i mine yngre dage har det nogle sjældne gange hændt, at en kunde har spurgt mig, uden jeg har sagt et ord:  "Er du en kristen?"  Da vidste jeg, at vidnesbyrdet beroede ikke på min tillærte sælger-veltalenhed, men på   Kristi  usynlige nærhed, jeg ubevidst og uden at have planlagt det, tog med mig på grund af syndernes forladelse, dvs. pga. Golgata og Hans fortjeneste og ikke min.

Det vil også du opleve, som lever på samme uforskyldte nåde som en daglig erfaring og ikke blot som teologisk eller akademisk viden.

10.4.18 - jn

 
Copyright © 2018 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)