Forside Salmer Frihedens Ånd i Jesus Kristus
Frihedens Ånd i Jesus Kristus Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 07. april 2018 08:46


Mel.:  Nu er jeg frelst og salig, min trældom er forbi.

I Frelseren jeg finder
den sande friheds Ånd
og ej den lov, som binder
mig fast i trældoms bånd,
i Ham min Bibel bliver
ej mer en lovisk bog,
men fuld af forløsningens sprog!

Den hemlighed jeg finder
i Kristus, kun i Ham,
mit selvliv dér forsvinder
i et nyt, glad program,
hvor Kristi Ånd udretter,
hvad selv jeg ikke kan,
i Ham, tak og pris, det går an!

Ja, just på de præmisser,
på evangeliets grund
Guds Ånd mig her forvisser
om, hvad min sjæl gør sund:
Det er at være frigjort
i Ham som farbar vej,
kun sådan Han sejrer i mig!

O, lad dig mer ej plage
af nederlagets dynd,
thi svaret på din klage
og den indvortes synd
er Kristus og Hans fylde,
som Ånden peger på,
alt andet er kun hø og strå!

Vor kamp er ubønhørlig,
den Ondes listighed
den vil os uophørlig
fratage Kristi fred,
men stærkere end Satan
er Han, som i os bor,
og "Ånds-sværdet", det er Guds ord!

Men sker det, at du falder
i kampen strid og hård,
Guds Ånd dig kærligt kalder
på nådens barnekår,
den synd, vi da bekender,
og som har os befængt,
i havsdybet er den nedsænkt!

 7/4.18 - jn

 
Copyright © 2018 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)