Forside Artikler Den eneste værdige!
Den eneste værdige! Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 31. marts 2018 07:20


"Og jeg så en vældig engel, som med høj røst råbte:  "Hvem er værdig til at åbne bogrullen og bryde dens segl?"  (Åb. 5:2)


"Bogrullen" indeholder Guds besluttede råd og plan, der bringes til udførelse på den kaotiske verdensscene i dens slutfase.  Bogrullen er den forseglede helligskrift, som i Johs. Åbenbaring rulles op for os i billeder (kap. 1:1) efterhånden som de syv segl brydes.

Kun En fandtes værdig til at åbne op for denne "top hemmelige" bogrulle:  "Løven af Judas stamme, Davids rodskud!"  (v.5)  Han træder dog ydmygt frem som  "et Lam, ligesom slagtet"  (v.6).  På græsk er der brugt en grammatik, der fremstiller Lammet som netop slagtet.  Det var slagtet, men stod dér som nyslagtet. (Sådan ovs. nogle Åb. 5:6).

Han er den eneste værdige! Han er nævnt 28 gange i Åb.  som Lammet! Står Han levende for troens øje, ikke blot som "Løven" og Majestæten, men som Lammet, som "har løst os af vore synder med sit blod" (1:5), da véd vi, hvad der har bragt os i Guds nærhed, nemlig Kristi blod (Ef. 2:13), og da bliver både Åb. og hele Bibelen i Guds nærhed herlig at dvæle ved.

Johs. Åb. beskæftiger sig med politik på verdensplan og med Lammets ultimative sejr over Satan og hans allierede.  Han alene er værdig til at ordne op i al kaos.  Det er godt for os at vide, når vi i debatter præsenteres for en ene "metaltrætte" politiker efter den anden på TV.

I skolen defineredes vore "guldalderdigtere" som åndsaristokrater, der "skal løse tidens bundne tanker". Jeg kan endnu høre vor dansklærer sige de højtidelige ord.

Men dem er der ingen dækning for.  I debatprogrammerne i DR møder du mange bundne, uforløste tanker og tomme ord.  Det er ikke så mærkeligt, eftersom det er synden, der til alle tider har bundet menneskesjælen både høj og lav, og kun eet sted kan det moderne, fortabte menneske frelses og forløses, nemlig hos den korsfæstede og opstandne Herre Jesus, - den eneste værdige.

Han alene har ret til at sige:  "Kom til mig...og jeg vil give jer hvile!"

31.3.18 - jn

 
Copyright © 2018 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)