Forside Salmer Min Rejsefører
Min Rejsefører Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Fredag, 09. marts 2018 08:14Melodi:  Hele vejen går Han med mig...


"Pagtens ark drog i forvejen for at finde et hvilested til dem!"  (4. Mos. 10:33)

Vær som arken rejsefører
for min sjæl det sikre sted,
for jeg andet ej behøver
som min  sjæl kan give fred,
fremmed er jeg her i verden,
jeg det føler mer og mer
./. nu hvor Himlen jeg mig nærmer,
tænk, hvor saligt når det sker! ./.

Rejsen gennem Biblens blade
som oaser kvæger mig,
verdens skuffende cisterner
slukker sjælens livstørst ej,
men et ord fuld af forløsning
sprænger verdslighedens bånd,
./. denne hemlighed kun kender
den, som født er af Guds Ånd! ./.

Herre, tak at du som Hyrde
fører tilsyn med min sjæl!
Når jeg hyrdesporet mister
tømt er ej det kildevæld,
hvortil du igen mig leder
og mit bæger fylder op,
./. hvormed du trods ørkenhede
kan forfriske sjæl og krop!  ./.

Herre Jesus, lad mig hvile
i din nåderige plan,
hvor jeg må den fortid glemme,
som løb ud i bare sand,
du i ørkenen dog gemmer
små oaser på min vej,
./. du er deres rige fylde, ./.
som for mig udtømmes ej!

9.3.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)