Forside Artikler "Forkynd troen til du får den!"
"Forkynd troen til du får den!" Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Mandag, 26. februar 2018 06:09Der er en vigtig detaille i metodisternes grundlægger, John Wesleys søgen efter åndelig klarhed som begavet, men uigenfødt teolog, der griber mig og følger mig som "brugbart" råd selv som kristen: "Forkynd troen, til du får den, og så vil du, fordi du har den, forkynde den!"

Dette råd fik han af den 26-årige Peter Bohler fra de såkaldte "herrnhuter"-brødre, som Gud brugte i hans liv i 1730´erne mht personlig frelsesvished.  Wesley kunne svare objektivt  på evangeliets lærdomme , men den var vennen fra Mähren ikke med på.  Han ønskede at høre fra Wesley et personligt, selvoplevet vidnesbyrd om, at Jesus virkelig havde frelst ham og ikke kun en "objektiv" erklæring om Jesus som Frelser.

Wesley kom ud af sit åndelige dødvande.  Det skete, mens han læste noget så "tørt" som Luthers fortale til Romerbrevet, som dog ikke var mere tørt end Gud brugte Luthers personlige vidnesbyrd  til at tænde det samme evangeliets lys i Wesleys sjæl og gjorde ham til det vækkelsens redskab i England, som nogle mener reddede landet fra en lignende, blodig revolution, som Frankrig i samme århundrede gennemlevede.

Bohlers råd til Wesley blev "reproduceret" i mit liv som ganske ung, da  Herren som den gode Hyrde var ved at finde mig som sit fortabte får.  Jeg var som 14-årig hverken teolog eller forkynder, men gennem en forunderlig Åndens dragen til Guds ord forkyndte jeg alligevel overfor min egen, hungrige sjæl, mens ingen andre så det,  troens ord ud fra Bibelen og oplevede det, som Rom.10:17 siger: "Så kommer da troen af det, som høres, og det som høres kommer i kraft af Kristi ord!"

Rådet, Wesley fik, har  fulgt gennem årene.  Jo mere jeg forkynder ordet enten på den ene eller anden måde, ofte i stor hjælpeløshed,  jo mere kommer troen, og så må den ud, om det så sker gennem sidebenene.
 
Hvem du end er, lad mig sige af omsorg for din fortabte sjæl:  Se til, du ikke nøjes med en død, forstandsmæssig trosbekendelses tro.   For den frelser ikke.  Du må eje det Åndens indre vidnesbyrd, som ordet taler om i Rom. 8:16.  Har du et sådant vidnesbyrd at gå ud med?

26.2.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)