Forside Spørgsmål og svar Hvorfor faste?
Hvorfor faste? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Onsdag, 14. februar 2018 15:21


Spørgsmål:  Hva er faste? Hva er viktig med fasten? Hvorfor skal vi faste? Hva er en bibelsk begrunnelse for dette?

Svar: Ved faste forstås temmeligt entydigt en periode med afholdelse fra indtagelse af føde, - ikke med fasten som mål i sig selv, men af en speciel årsag eller med henblik på at fremme Herrens sag i en akut nød.

Dette har ned gennem historien været praktiseret i den åndelige tjeneste, herunder også i vækkelsestider.  I min ungdom var jeg især kendt med sådanne dage, hvor jeg i forbindelsen med forkyndertjenesten ofte var i åndelig nød for især sjæles frelse - men ikke bare det.

Det var især en hjælp, hvor vi var to eller flere, som gjorde det sammen. Nogle forkyndere har fundet det som en åndelig styrke at faste før de skulle tale på et aftenmøde eller være med på et bedemøde, hvorefter de atter tog næring til sig.

Men en konkret anledning må være til stede.  Det var der fx ikke, da Jesus ved en lejlighed tog sine disciple i forsvar, fordi de ikke fastede ligesom Johannes´ disciple og farisæerne.  Han sagde:  "Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem?  Sålænge  de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste.  Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste."  Mk. 2:19-20.

Dette ord har jeg hørt forsigtigt tillempet sådan: Når vi kender, at Herren på en særlig måde er hos os med sit nærvær, er der ingen grund til at faste.  Men der kan komme dage, hvor vi ikke oplever Ham på den måde, og vi klager ligesom David:  "Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig?"  (Sl. 13:1).  Da kan det tjene et nyttigt formål at faste helt eller delvis. 

Det er naturligvis ikke, fordi Herren har forladt os hverken personligt eller i tjenesten, men Han tillader sådanne afmagtsstunder for at drage os endnu tættere til sig, men i sådanne stunder kan faste blive til velsignelse.

Men Herren advarer os om, at det sker i evangeliets frihed og ikke som en lovisk anstrengelse.  Det er det, der nok ligger i udtrykket om at hælde ny vin på nye sække.  (Mk. 2:22).  Vor gamle natur, vor "kød", som er i os, kan aldrig "samarbejde" med Åndens nye vin.  Men ser vi os i Kristus som nye skabninger, antaget og velbehagelige for Gud trods al nød og nedbøjethed, kan Herren hælde meget "nyt" på os gennem den frivillige faste uden lovisk tvang.

Og da vil vi atter, fornyet i vor Ånd, kunne glæde os i Brudgommens nærhed, sådan som disciplene gjorde, da deres manglende faste blev anfægtet.  Enhver "smag" af lovtrældom , hvor from den end ser ud, er Herren imod.  Faste må ske i evangeliets ånd og frihed.

13.2.18 - jn

 
Copyright © 2024 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)