Forside Salmer Kort før afgang
Kort før afgang Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Tirsdag, 30. januar 2018 07:40


Mel.:  Giv mig Gud en salmetunge...  (DDS nr. 4, Norsk Salmebok 283)

Frelsernavnet jeg bekender,
sådan jeg mig til Ham vender
i min fattigdom,
selvom Satan mig antaster,
jeg mig for dig, Herre, kaster,
kraftesløs og tom!

Du kan al min nød bortdrive
og mig nu igen indgive
det gudgivne mod,
thi min glæde sig betinger
kun hvad der med Herren bringer
mig på talefod!

Når vor Kristus-tro påagter,
at vi står mod Satans magter
med Guds ord som sværd,
vil vi troens sejr kende,
så Guds Ånd os kan antænde
som Hans stridsmænd her!

Hastigt det mod enden lakker,
vi til afgang sammenpakker,
før vi rykkes bort
til vor Frelser med Hans skare,
som Han til sig la´r befare,
o, vor tid er kort!

30.1.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)