Forside Spørgsmål og svar Mose lov eller kærlighedens lov?
Mose lov eller kærlighedens lov? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Mandag, 29. januar 2018 15:59

spørgsmål fra Norge
 
Spørgsmål: "Dersom de elsker meg, da holder dere mine bud." (Joh. 14:15)
Om dette er budene i moseloven, blander en da ikke lov og evangelium?
Hilsen forvirret!

Svar: Vi må skelne mellem at være under Moseloven og kærlighedens lov.  At være under Jesu befalinger er noget ganske andet end at være under  lovens bud.  I Moses findes ingen livgivende kraft, kun en "dødens tjeneste" og det dræbende bogstav (2. Kor. 3:6-7).

Men i Jesus Kristus er alt anderledes.  Her er vi for det første kommet ind i et kærlighedforhold, hvor "Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden..." (Rom. 5:5), som selvsagt er den samme som Kristi kærlighed som er den nye motiverende drivkraft i kristenlivet i personlig erkendelse af, hvad Han på korset har udrettet for os (2. Kor. 5:14).

Herom taler også Johannes, kærlighedens apostel: "Vi elsker, fordi Han elskede os først!"  (1. Joh. 4:19) og hermed mener han først og fremmest den kærlighed, der kom til udtryk i Kristi forsoning for vore synder, v.10.  Altså helt i samsvar med Paulus´ forkyndelse.

Men til Moses har vi ikke et sådant kærlighedsforhold.  Dér gælder det overholdelse af de moralske 10 bud, som vi kommer til kort overfor og som i sig selv er "en dødens tjeneste".  2. Kor. 3:7.

Ved den ny fødsel med Kristi iboende Ånd har vi i os fået Åndens nye "livslyst", hvor "lovens krav opfyldes i os, som ikke vandrer efter kødet (den gamle natur), men efter Ånden (den nye natur)", Rom. 8:4.

Mærk at der står i os, og ikke af os, når det gælder opfyldelse af lovens moralske krav. Dette er at være drevet af Ånden, ikke loven. Gal. 5:18

Det kan illustreres med et billede fra ægteskabet.  En ung, forelsket pige gifter sig med en ung mand.  I et sådant kærlighedsforhold er ikke styret af et tørt sæt ægteskabsregler, som er nedfældet i en håndbog.  Hun gør sine ting i hus og køkken drevet af kærligheden til hendes mand, som hun glæder sig til at sætte sig til middagsbordet med.  Han har måske fremsat visse ønsker, men de opfyldes, drevet af en kærlighed, der kommer indefra, fra hjertet, og ikke fra en "instruktionsbog".

Dette anskueliggør forskellen på at være under Moses og under Kristus.  Når Herren taler om "mine bud", er der først og fremmest tale om kærlighedsbudet og de konkrete discipel-formaninger, hvor Han selv er gået foran som eksempel til efterfølgelse i Hans fodspor. 1. Pet.2:21-23.

Men husk ex med ægteskabet, hvor kærligheden (ikke loviskheden) er drivkraften, thi "kærligheden er lovens opfyldelse"  (Rom. 13:10).

15.1.18 - jn

 
Copyright © 2023 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)