Forside Artikler Hvilken kirke kommer du i?
Hvilken kirke kommer du i? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Torsdag, 14. december 2017 11:54Dette spørgsmål stilles jævnligt til mig.  Svaret ville i de fleste tilfælde være okay med fx svaret:  "Jeg kommer i folkekirken" eller "jeg kommer i den og den frikirke". 

Men det er ikke okay.  For Kristi kirke er dér, hvor der samles til Herrens navn alene  under Åndens ledelse - ja, fx  i et privat hjem, eller i en bygning med plads til tusinder.  Det har historien fantastiske ex på.  Spurgeon i London samledes fx hver søndag med 6-7000 mennesker i en vækkelsens sfære, hvor mange samtidig blev frelst.

Så jeg isolerer mig ikke.  Tværtimod fryder jeg mig over enhver samling i et hjem, den være aldrig så lille, hvor Mt. 18:20 praktiseres.

Jeg har ingen "berøringsangst" for nogen kirke, det være sig en lille landsbykirke eller en katedral.  Men dér oplever jeg så godt som aldrig i praksis "de helliges samfund", fordi hverken præsten eller hans "menighed" véd, hvad det vil sige at være "født påny", dvs. at have oplevet det åndelige mirakel, det er gennem omvendelse og tro at have modtaget vor Herre Jesus Kristus som deres fortabte sjæls eneste Frelser.

I en sådan kirke er jeg en fremmed.  Det sker dog, at jeg dér får åndelig kontakt med "hiin Enkelte", som Kierkegaard ofte talte om, og da kan man sige, at tilstede er da pludselig det forunderlige Åndens fællesskab, som man ikke kan befordre ved diverse ritualer og oplæste bønner.  Hvad her er sagt om folkekirken, kan i mange tilfælde også siges om frikirker.

Mit svar har næppe tilfredsstillet dig.  Pointen er, at er vor enhed i Jesus Kristus det absolut livgivende blandt os, vil de ydre former intet betyde.

Problemet er bare, at ydre, kirkelige former har kvalt og udslukket Åndens ild (1. Tess. 5:19, eng. ovs.) til fordel for en herskende, dødens tilstand, hvorom Herren siger:  "Du har navn af, at du lever, men du er død!" Åb. 3:1 - og mange opdager det for sent, nemlig først i evigheden!
Derfor siger ordet også idag:  "Vågn op, du som sover!  Stå op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig!"  Ef. 5:14.

Eller vælger du til din evige ulykke sammen med en frafalden kirke at sove videre?

14.12.17 - jn

 
Copyright © 2018 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)