Forside Artikler Om at være stille og ikke tale i munden på Gud!
Om at være stille og ikke tale i munden på Gud! Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 09. december 2017 07:34Juleevangeliet, bør gøre os stille uden uden at tale i munden på Gud.  Om Østens vise mænd står der, at de faldt ned og tilbad barnet (Mt. 2:11).  Tilbedelse er ofte blot hjertets stilhed for Gud uden ord og ikke en masse ord uden hjerte.

"Vær stille og kend, at jeg er Gud!"  (Sl. 46:10, eng. ovs.).  Men stilheden er mod vor rastløse, gudsfjendske natur.  De hurtigt snakkende TV-værter kan også sige en masse om julen, men jo mere de råber op, jo mindre siger de, eftersom julens budskab ikke formår at råbe dem selv op.

Det gælder også, paradoksalt nok, mange af dem, der i fuld ornat er sat til at forkynde evangeliet.  Jeg læste i fjor,  i et kirkeblad, at sognets præst stemplede det hele som en myte, men snakke kunne han og mente, at "julemyten" alligevel skulle fortælles, hvis folk følte noget ved den.

Mange véd ikke, hvad de skal stille op med juleevangeliet og forvirres jo mere de ser på jule-TV  og medfølgende tomme ord i debatten.  Men spørger du alene ind for evigheden, er svaret:  "Ti og vær stille!  Og lad Gud for en gangs skyld tale ud med det, Han vil sige om Jesus Kristus i absolut forstand uden at gradbøje et eneste ord!"

Dette er lig med den frelsende stilhed og ikke den mystiske stilhed i kirkerummet, som nogle med en vis pietetsfølelse søger dér.

Der blev ikke sagt mange ord, ja, i virkeligheden ingen ord, da jeg for et par mdr. siden så et par "nydanskere" fra den 3. verden iblandt os åbne sig for evangeliets uforskyldte gave til fri modtagelse.  Den ene takkede spontant Gud for det, Han havde gjort til vor frelse i Jesus Kristus, træt som han var af den uforløste, døde muslimske tro i sit hjemland.

Der var her som hos de vise mænd ikke plads til højrøstethed, kun stille tilbedelse med hjertets bøjede knæ for Jesus Kristus.  Til frelse og nyt liv.

9.12.17 - jn

 
Copyright © 2018 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)