Forside Artikler Er du "en liflig duft" ?
Er du "en liflig duft" ? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Søndag, 26. november 2017 07:37Gud ske tak, som altid fører os i sejrstog i Kristus og ved os alle vegne åbenbarer kundskaben om Ham som en liflig duft!  2 Kor. 2:14


Da jeg for 13 år siden var hjertepatient på Rigshospitalet pga. en bypass-operation havde jeg i adskillige dage ringe appetit, så når madvognene hver dag kom rullende ind på min etage forplantede der sig gennem sommerens hedebølge en tung madlugt helt ind på min enestue, som bestemt ikke føltes som "en liflig duft", men tværtimod gav mig yderligere kvalmefornemmelser.  Men det var ikke den gode mads skyld.

Apostlen taler om at sætte vore spor som Kristi efterfølgere "alle vegne"  som en liflig duft både ved vort blotte nærvær og ved læbernes beåndede vidnesbyrd.  Det sidste er forunderligt nok mange gode kristne inderligt imod.  Som en "from" og lidt stramtandet kirkegænger (fra en frikirke), der var indlagt, og som jeg engang besøgte, sagde til mig:  "Man skal ikke gå rundt og skilte med sin tro!"  Hun var nemlig lidt småforarget over, at jeg vidnede for en af hendes medpatienter på opholdsstuen.

Under min sidste indlæggelse bekendte en medpatient sig som kristen, hvad der glædede mig, men det viste sig hurtigt, at det non-stop kørende TV var mere interessant for ham end åndelig kontakt med mig.  Jeg ser ham endnu for mig med øjnene stift rettet mod det tændte TV, medens han selv virkede underligt udslukket og alt andet end "tændt".

Nævnte gode kristne gik nok glip af at være "en liflig duft" for Kristus.

Ganske anderledes oplevede jeg en tysk, dansk-talende læge under stuegangen i Slagelse.  Han udtrykte straks ægte glæde over at se min åbne Bibel.  "Du tror altså på Jesus?" kom det glad fra ham, og trods  travlhed blev der tid til at udveksle Kristus-centrerede ord med hinanden.  Atmosfæren omkring ham var i sandhed "en liflig duft for Kristus."

At være en vellugt for Kristus er ikke forbeholdt "elite" kristne, men er enhver discipels fyrstelige privilegium, der stiller sig til Hans rådighed og lader sig fylde af Hans Ånd.  Da sker det uden vi selv gør noget for det.

26.11.17 - jn

 
Copyright © 2018 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)