Forside Salmer Velkommen!
Velkommen! Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Torsdag, 23. november 2017 12:52


Mel.:  Velkommen igen, Guds engle små...  (DDS 99)

Velkommen ja til en adventstid,
som vi ej vil forblomme *)
men hellere tænke på med flid,
at med vor Frelsers komme
lod Himlen til fest os kalde hid,
hvor sorgens tid er omme!

I Kristus er sorg til glæde vendt,
den Himlens engle priste,
før hyrdernes bål var helt nedbrændt,
de disse nu henviste
til verdens Forløser, som var sendt,
hvad Betlehem beviste!

Betænk derfor, at for dig Han kom
og vil dit hjerte indtage
med fylde af frelse og ej med dom,
så du Hans gunst kan smage!
I denne advent til Ham vend om
og hovent ham ej vrage!

Velkommen, thi frelsens vej er fri,
husk, Kristus døde for alle
og opstod på tredie dag, så vi
for Ham nu kan nedfalde
og ej blot med sansers føleri
Ham levende påkalde!

Velkommen! Det lyde skal engang,
når vi i Himlen er hjemme
for Ham at prise med vor sang
med vor frigjorte stemme
i frihed og uden mindste tvang,
os intet skal mer hæmme!

23.11.17 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)