Forside Spørgsmål og svar Guds velsignelse
Guds velsignelse Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Søndag, 19. november 2017 09:09


Spørgsmål: Hva er Guds velsignelse?

Svar:  Ja, hvad er Guds velsignelse?  Der har været skrevet meget fint herom.  Fx at Guds velsignelse er Herrens kærlige lyst til gøre godt, overøse med gode gaver, være svaret på vor akutte nød, være udtryk for glæden og fryden ved frelsens store nåde og at kende Guds velbehag over vort liv, etc. etc.

For Guds jordiske folk, Israel, var Guds velsignelse forbundet med det forjættede lands goder, folkets sundhed, gode klimaforhold, et godt landbrug, en god kvægbestand, en retfærdigt kongedømme, et stærkt forsvar med en dygtig hærledelse og det daglige, lykkelige udkomme af arbejdets flid - altsammen som et vidnesbyrd overfor naboer og landets fjender.

Men en sådan bred "palet" af velsignelser var betinget af lydighed mod lovens bud og anordninger.  I modsat fald ville landet opleve forbandelser istedet for velsignelser.  Alt dette er omhyggeligt beskrevet i 5. Mos. 28, hvor velsignelsen og forbandelsen er holdt dramatisk op mod hinanden.

Men Guds velsignelse og velbehag over landet var ikke betinget af syndfrihed, men at lydighedskravet skulle bevare folket i en ydmyg, angerfuld stilling overfor Herren i fortrøstning til Hans tilgivelse baseret på de påbudte synd- og skyldofre.  Og her taler vi naturligvis ikke blot om de materielle velsignelser, men om den velsignelse og hjertefred, der opleves i kraft af forsoningen og gudstjenesteordningen og således kende Herrens fortrolige samfund.

Kristi menighed er imidlertid et himmelsk folk med Jesus Kristus som hoved for sin menighed, "der er Hans legeme, fyldt af Ham, der giver alle al sin fylde."  Ef. 1:23.  Her er Guds velsignelse lig med den åndelige fylde i Kristus,  hvor intet mangler.  Den sandhed forkynder især Efeserbrevet med ordene:  "Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse!" (Ef. 1:3).

Det betyder: Gud er velsigneren, Kristus er velsignelsen og Hans Ånd er formidleren af denne velsignelse.  Når vi altså skal svare på spørgsmålet: Hvad er Guds velsignelse? kan vi kun gøre det i forbindelse med vor Frelser og vor forening med Ham på forløsningens grund.  Efeserbrevet er et velsignet godt brev af fordybe sig i under Åndens vejledning, når det gælder "Guds velsignelse", som er summen af alle vore åndelige velsignelser i Kristus Jesus.

Ligesom hos jøderne kan Guds velsignelse naturligvis også berøre vort timelige yrke, og herom findes mange glædelige vidnesbyrd, men hovedvægten er lagt på vor åndelige rigdom og fylde i Kristus, idet der er ikke givet Hans menighed løfter om jordisk rigdom og territoriale landvindinger.  Vi er et himmelsk folk, og  "vort borgersamfund er jo i himlene, og derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som Frelser.  Han skal forvandle vort fornedrelseslegeme og give det samme skikkelse som Hans herlighedslegeme ved den kraft, hvormed Han skal underlægge sig alt."  Fil. 3:20-21.

19.11.17 - jn

 
Copyright © 2024 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)