Forside Salmer Den genoprettende nåde
Den genoprettende nåde Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Fredag, 03. november 2017 09:46


Mel.:  Her ser jeg da et Lam at gå...(DDS 190, Norsk Salmebok 121)

Tak, Gud, du bli´r af mig ej træt
trods alle mine synder,
som gang på gang jeg har begrædt,
men stadig du forkynder,
at Kristi nåde større er,  (Rom. 5:20)
end alt hvad tungt jeg på mig bær´,
og som mig tit vil skræmme,
men straks tilsiger mig dit ord,
at alt på Hans "fuldbragt" beror,
dér føler jeg mig hjemme!

Du sjælefjende, glæd dig ej,
for atter jeg mig rejser,  (Mik. 7:8)
mens jeg i Kristus fryder mig
og korsets banner hejser,
der sig for synd´re folder ud
med evangeliets glædesbud,
der ånd´ligt døde vækker,
trods alt den nød, vi selv har skabt,
er aldrig nogen så fortabt,
at nåden ikke rækker!

Den nåde mig opdrager til
at sige nej til synden,  (Tit. 2:12)
Gud virker i mig det, Han vil  (Fil. 2:13)
og styrker mig i bønnen!
At dvæle ved Hans almagt dér
og vide, jeg ej ene er,
får snart mig til at synge
om korsets nåde uforskyldt,
som kan, når Ånden har mig fyldt,
som ørnen mig forynge!

3.11.17 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)