Forside Salmer En reformationssalme
En reformationssalme Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Torsdag, 12. oktober 2017 02:16


Melodi:  Vor Gud Han er så fast en borg...

Agt på den lærdom først som sidst:
Gud ej tilbagekalder
sit vidnesbyrd om Jesus Krist
selv ej i vor tidsalder!
O, derfor vær ej tavs
til lands, i fly, til havs,
frimodig hvor som helst
fortæl, at du blev frelst
ved Kristi frie nåde!

På ordets grundvold stå da fast,
vi anden må afvise,
på Hans fuldbragte værk dig kast,
dér blæser Åndens brise,
"scriptura sola"  *)   sagde
ham Martin Luther, da
en pavekirke stolt,
som havde aflad solgt,
ham med bandbulle dømte!

Lad derfor os idag påny
just korsets fane hejse,
og til dets evangelium fly
på jordelivets rejse!
Det er vor fryds salut
hver eneste minut,
hvortil Gud ånde gi´r,
thi vi på Kristus bi´r
som de fortabtes Frelser!

Lad dette jubilæumsår
os atter reformere,
så Kristus førstepladsen får,
for da vil mer og mere
vi anden frelsesvej
med pynt og tomt ståhej
afslå i Jesu navn,
det har ej mindste gavn,
kun korset er vor ære! 

12.10.17 - jn

*) "Sola scriptura" = Skriften alene (Luthers kampråb)

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)