Forside Salmer Nådens kraft
Nådens kraft Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Onsdag, 04. oktober 2017 07:52


Mel.:  Op I kristne, ruster eder...  (DDS 625

Nådens kraft du får i striden,
om du end dig føler svag,
den dig undes just som liden,
men med Åndens overtag,
syndens last
fra dig kast
og il frem med troens hast!

Find i Ham din vestibule,
hvil i Hans fuldbragte værk,
om Hans gunst du skal ej trygle,
vær i Kristus glad og stærk,
Troen tør
nu som før
at gå ind ad nådens dør!

Kristi nåde synd´re finder
kun i troen på Hans navn,
når vi derpå os besinder,
bli´r Han til vort sande gavn,
sæt din lid,
til hver tid
til Guds Søn med troens flid!

I Hans uforskyldte nåde
kan vi ånde dag for dag,
denne frie levemåde
ejer Himlens velbehag,
og til sidst
vil vi hist
evigt prise Jesus Krist!

4.10.17 - jn

 
Copyright © 2018 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)