Forside Spørgsmål og svar Hvad Abrahams lænd skjulte!
Hvad Abrahams lænd skjulte! Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Fredag, 01. september 2017 04:48

Et spørgsmål fra Norge - fra det norske blad "Evangelisten".


Spørgsmål:   Eit spørsmål her frå Hebr 7, 10: Det står at levittene allerede i Abrahams tid betalte tiende til Melkisedek, presten og kongen av Salem, fordi han var "i Abrahams lend" på den tiden.

Hva betyr det?


Svar:  Rent fysisk svarer "lænden" til den midterste del af kroppen, dér hvor der ofte fastspændtes et bælte som billede på styrke.  Når der står, at Levi allerede var i Abrahams lænd, betyder det ret og let, at Abraham som stamfar til Israels stammer havde i sig som skjult, religiøs styrke disse stammer, herunder også "spiren" til det levittiske præstedømme.

Pointet er, at medens det magtfulde levittiske præstedømme, oprindeligt personificeret i ypperstepræsten Aron, tog tiende af folket, underlægger det sig religiøst gennem Abraham en skikkelse af højere rang og større styrke, nemlig Melkisedek, "konge i Salem" (Hebr. 7:1), som vi kun møder een gang, nemlig i 1. Mos. 14:17-24, men som Hebræerbrevets forfatter gør meget ud af, idet han ligestiller ham med Guds Søn.

Det betyder ikke, at han ren faktisk er Kristus, men den kendsgerning, at han optræder uden far og mor, uden stamtavle og uden begyndelse eller afslutning på sit liv (Hebr. 7:3), bruger Helligånden, som har indblæst Guds ord, som billede på Herren selv.
Levi var altså repræsenteret i een person, nemlig i slægtsoverhovedet Abraham, ligesom en syndig slægt var repræsenteret i een mand, nemlig Adam.

Vor Herre Jesus kom af Juda stamme (Hebr. 7:14), og på jorden ville der ikke være plads for ham i noget præstedømme (Hebr. 8:4), og dog bragte han sig selv som et blodigt offer for vore synder under loven med det levittiske præstedømmes ordning uden at ypperstepræsterne i landet selv forstod det.  Og heller ikke gør det idag.

Men gennem sin død og opstandelse og opfyldelsen af bl.a. Esajas 53, hvor "hans sjæl havde fuldbragt et skyldoffer"  (v. 10), runger det nu gennem hele universet fra højeste sted denne himmelske velkomsthilsen til Guds Søn:  "Du er præst evindelig på Melkisedeks vis!" (Salme 110:4 - denne salme er iøvrigt  den mest citerede salme i Det ny Testamente).

Dermed blev hele det gamle præstesystem afløst af et evigt nyt, som vi som troende nyder godt af idag, og som vi nu retter blikket imod (Hebr.3:1 og 8:1) og hviler i med troens hvile. Ypperstepræsten Kajfas "sønderrev sine klær" (Mt. 26:65), men vidste på det tidspunkt ikke, at han dermed også sønderrev et forældet system, som var ved at blive afløst af de velsignelser, der fulgte med Kristi ypperstepræstelige tjeneste.

Lad os da som Hebræerbrevet gøre meget ud af forkyndelsen af Jesus Kristus som vor store Ypperstepræst og frimodigt bekende os til Hans storhed med alt, hvad dette rent praktisk indebærer (Hebr. 4:14-16).

31.8.17 - jn

 
Copyright © 2018 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)