Forside Artikler Domstole uden Gud
Domstole uden Gud Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Torsdag, 31. august 2017 04:39

"Hvor længe vil I dømme uredeligt og holde med de gudløse?"  (Sl. 82:2)

Jeg samtalede en gang med afdøde cand. jur Poul Madsen, der engang i sin ungdom havde en ambition om at blive dommer, om lov og ret.  Jeg var enig med ham, da han udtalte:  "Der dømmes efter min mening alt for mildt i straffesager."  Måske ikke altid, men meget ofte.

Jeg var ikke enig med den nidkære kreds, som gik til vore domstole for at få dømt vore lovgivere for en efter Guds ord ulovlig indførelse af homo-vielser.  Jeg var naturligvis enig i deres anliggende (hvilken bibeltro kristen er ikke det?), men jeg var ikke enig i, at det var et spørgsmål, vi skal gå til verdslige domstole med, men overlade ifg. 1. Kor. 5:13 den endelige, inappellable dom til Gud, hvis retfærdige dom over den vestlige verdens Sodoma og Gomorra ikke vil udeblive, men rykker hastigt nærmere.

Men der kom dog den uhyggelige afklaring ud af sagen, at der ikke blev dømt retfærdigt efter Guds ord.  Der blev mere lyttet til en frafalden, folkekirkelig gejstligheds syn på homo-kærlighed og omfortolkning af Bibelen og nedgørelse af apostlen Paulus´ apostolske myndighed.

"Hvor længe vil I dømme uredeligt og holde med de gudløse?" spørger Asaf i salme 82:2.  Underforstået:  "I vil nok kunne holde den gående en tid, ovenikøbet i lang tid, men der vil komme det "skæbnesvangre" øjeblik, da "Gud står frem i guders (dvs. i de styrendes) forsamling og holder dom"  (v. 1), og vi tror, den er hastigt i anmarch.

Gode venner i USA advarer mig om, hvor meget homosex er "in" i den stat (WA), jeg bl.a. nu skal besøge, og at det gælder om ikke at træde homoerne over tæerne.  Men ved Guds nåde vil jeg møde hvem som helst, uanset seksuel orientering, sådan som Paulus mødte det homoseksuelle Korint, dvs. med korsets evangelium.  Mit "charter" er 1. Kor. 2:1-5, og mit "værktøj" er mit lille "gospel card" med et meget, meget enkelt ord om omvendelse og om Kristus Jesus som absolut eneste redning - ja,  som Guds ultimatum til en fortabt verden.

31.8.17 - jn

 
Copyright © 2018 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)