Forside Artikler "Dagens tekst" på søndag (21.8.17) - på hvilken side står vi selv?
"Dagens tekst" på søndag (21.8.17) - på hvilken side står vi selv? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Fredag, 25. august 2017 07:27
På søndag er teksten Luk. 18:9-14, hvor tolderens bøn:  "Gud, vær mig synder nådig!" er blevet  hyppigt citeret som både en kanoniseret "klassiker" og ex på oprigtig anger.  Det sidste er lykkeligvis også sket.

Vil der i kirkerne blive prædiket anger og omvendelse af nidkære præster ud fra egen, personlig frelseserfaring?  Eller vil det blive en harmløs, teologisk manus-oplæsning uden nogen brod?  Ak, de fleste, inkl. præsterne, vil nok gå hjem ligeså uberørte, som da de kom.

Ofte har jeg mindet religiøse amerikanere derovre, måske aktive kirkegængere, om hvor nødvendigt det er at være kommet til dette afgørende punkt ind for Gud ligesom den angrende tolder, der stod afklædt for Gud uden andet at støtte sig til end Guds nåde i Kristus.  Ordret står der på græsk:  "Gud, bliv forsonet med mig, synderen!"  Forsoningen var hans redning.

Mine tanker går i den forbindelse altid til Nürnberg-processen i 1946, hvor den amerikanske feltpræst Henry Gericke fik lov at bede med adskillige nazi-forbrydere og hørte mere end en bede:  "Gud, vær mig synder nådig!"  Ikke alle gjorde det, men afviste hånligt evangeliets frelsestilbud, - iblandt dem var den berygtede og forhærdede Hermann Göring.

Frelsestilbudet er ikke trukket tilbage.  Både inden- og udenfor kirkens mure står det ved magt, men mit barnedøbte folk (ca. 70%) afviser stort set al tale om omvendelse og stiller sig bevidst el. ubevidst på den side, hvor farisæeren bad, dvs. han bad reelt ikke til Gud (det troede han selv), men "bad ved sig selv" el. som der står ordret:  "Han bad til el. med sig selv!"
 
Jeg hørte engang den kendte, norske teologi-professor C.F. Wisløff prædike over denne tekst.  Han var ikke bare en sprænglærd professor, men en nidkær vækkelsesprædikant.  Han spurgte til sidst:  "Hvem vil du helst være?  Farisæeren el. tolderen?"  Dette vækkende spørgsmål skal også lyde idag til den, som kan og vil høre.

25.8.17 - jn

 
Copyright © 2018 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)