Forside Salmer Om at blive opflammet påny!
Om at blive opflammet påny! Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Søndag, 20. august 2017 12:52


"Den præst, som ikke er nidkær, er vantro!"  (C.H. Spurgeon)


Mel.:  Hallleluja, jeg har min Jesus fundet... (DDS DDS 622, Norske Salmebog 412)


Vi kan om tro hinanden nok belære,
men kan en Åndens ild os ej fortære,
da bli´r vor lærdom ej til mindste nytte,
men vi for selvbedrag kan bli´ til bytte!


O, må Hans Ånd vor tro igen opflamme,
da bli´r vi ved Hans komme ej til skamme,  (1. Joh. 2:28)
den ild, som blusser op fra hjertets aske,
os både sunde gør og ånd´ligt raske!


Det er ej nok en "dagens tekst" at kende,
hvis ordet ej formår os at omvende,
ej ydre fromhed nemlig Gud behager,
kun hjertets sande anger Han godtager!


Al sorg og anger vil, hvis den er ægte,
os drive til vor Herre Krist direkte,
bortstødt Han har ej synd´re nogensinde,  (Joh. 6:37)
nej, hos Ham de en åben dør vil finde!


Jo mer vi ser vor syndegæld udstreget,
jo mer vi elsker Ham for alt det meget, (Se Luk. 7:47)
hvorpå vi kan på denne Frelser pege
og al den rigdom, Han os gav i eje!


20.8.17 - jn

 
Copyright © 2018 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)