Forside Artikler "Rådspørg Herren om det, som står i denne bog!" 2. Kr. 34:21, norsk ovs.
"Rådspørg Herren om det, som står i denne bog!" 2. Kr. 34:21, norsk ovs. Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Mandag, 31. Juli 2017 06:07


Når jeg køber  fx et camera, en køkkenmaskine el. en bil,  og der følger en brugsanvisning med, stoler jeg på den medfølgende instruktion og benytter mig autoritetstro af den.  Det er vel sund fornuft.

Den evige Gud har afdækket både livets mening, dets virkelige, grundliggende problem og eneste holdbare løsning på et meget personligt dilemma ved at give os i hånden den sandhedsbog til vort evige bedste, hvis blot vi vil følge den. Den peger på en bestemt person som "vejen, sandheden og livet", vor Herre Jesus Kristus, der kom til vor jord for over 2000 år siden som Gud i menneskeskikkelse.

Selv evangeliets fjender må indrømme, at nogen større beretning findes ikke at meddele.  Han har givet os den som en samlet, sammenhængende skriftlig åbenbarelse som nyheden over alle nyheder.

Vi kunne vel forvente, at alle sandhedssøgende mennesker ville kaste sig begærligt over en sådan sandhedens bog, der selvom den er blevet skrevet af 40 forskellige "penneførere" med vidt forskellig social og sproglig baggrund og på ulige geografiske steder over ca. 1.600 år, udgør et samlet hele med een rød tråd,  nemlig menneskehedens eneste redning og frelse ved Gudsmennesket, den inkarnerede "Menneskesøn", Jesus, som blev korsfæstet og opstod igen, og som lever idag.

Men nej, - vaskemaskinens el. PC´erens instruktionsbog får mere opmærksomhed end Bibelen, som påberåber sig guddommelig inspiration og udfordrer det enkelte menneske til at "afprøve" dens sandhed i sit eget liv som de moralske skabninger, vi er, skabte i Guds billede.  Israels unge kong Josias gjorde, hvad først og fremmest vi bekendende kristne bør gøre, da han blev præsenteret for den tids Bibel:  "Gå hen og rådspørg Herren om indholdet af denne bog!"  (2. Kr. 34:21).

En sådan Bibel-vækkelse fører til virkelig vækkelse!

31.7.17 - jn

 
Copyright © 2018 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)