Forside Artikler Nedtælling
Nedtælling Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 29. Juli 2017 04:23


Dagene flyver af sted.  Det er allerede 4 år siden, vi var i USA, men nu begynder nedtællingen snart (i sept) til endnu en tur, hvor den gæstfrie base bliver hos vore kære i Yakima, WA.

I det ydre er der selvsagt forskelle på vore 2 lande.  Men åndeligt tror jeg ikke, forskellen er så stor.

Amerika har ingen "folkekirke", da stat og kirke er skarpt adskilte.  Det betyder ikke, som nogle amerikanere tror, at der er et skarpt skille mellem staten og kristendom, for det er ikke tilfældet.

Jeg citerer tit  Patrick Henry (1736-1799), som sagde, at USA bygger ikke på religion, men på evangeliet om Jesus Kristus.  Det er mit "alibi" overfor fx skolerne.  Ikke som agent for en bestemt kirke, men som Kristi ambassadør, hvad Patrick Henry, en af nationens fædre, utvivlsomt ville bakke op om.

Sandt nok er den ateistiske fløj i USA hastigt voksende, men det er stadig Bibelen, enhver ny præsident lægger sin hånd på ved sin indsættelse, og de bønner, der bedes ved den lejlighed bedes overvejende i Kristi navn.

DK har godt nok en ev.-luthersk folkekirke støttet (og i praksis styret) af statsmagten, og vor regering kalder sig selv kristen.  Men reelt er vi et ateistisk land, hvor det ville vække vild forargelse, hvis vor statsminister tog ordet "Gud" eller "Kristus" med i de besungne "danske værdier".  Så det sker ikke.  Kun dronningen gør det med sit "Gud bevare Danmark" som nærmest et ritual.

I USA har vi en anden indgangsvinkel til evangeliets vidnesbyrd.  Her kan du fx tage udgangspunkt i det nationale motto "In God We Trust", og så "tage den derfra".  I DK er indgangsvinklen anderledes, men den er der.

Vi er dog fælles i nøden for åndelig vækkelse m. et selvoplevet vidnesbyrd uden religiøs staffage og klicheer. "Vidnesbyrdet, min søn, vidnesbyrdet er det stærkeste bevis for kristendommens sandhed", sagde John Wesleys far til sin søn før sin død.  Ja i sandhed,  det prosaiske vidnesbyrd "nede på gulvet" i øjenhøjde!

"Se jer om, mine herrer, der er ikke noget folket så gerne vil høre som evangeliet om Jesus!"  (C.H. Spurgeon)

29.7.17 - jn

 
Copyright © 2018 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)