Forside Spørgsmål og svar Et spørgsmål om astrologi
Et spørgsmål om astrologi Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Torsdag, 15. juni 2017 04:20

Et spørgsmål fra Norge (bladet "Evangelisten")

Spørgsmål: I sept i år skjer det vistnok en astronomisk begivenhet i
stjernebildet jomfruen og det har fått endetids profeter til å koble
det til Åp 12. Jeg bare spør forlanger ikke noe mirakelsvar av dere.

Svar: Som spørgeren nok selv fornemmer, er der tale om ikke bare et astronomisk, men et astrologisk spørgsmål, og her er vi straks inde på et farligt område, som Guds ord alvorligt advarer os imod.

Der er derfor ingen grund til atspilde tid på astrologiske spekulationer omkring Åb. 12, som iøvrigt handler om Israel.

Men det kan være på sin plads at høre, hvad Guds ord siger om astrologi:  I Esajas´ domsord over det hedenske Babels afguder og astrologiske praksis spotter Herren "himmelgranskerne" og "stjernekiggerne" (astrologerne) i Es. 47:12-15, som Han kalder "troldmænd", der absolut ikke kan frelse eller hjælpe.

Babels kong Nebukadnezar var i sine hedenske dage omgivet af bl.a. sådanne astrologiske troldmænd (Dan. 2:2), som kom til kort overfor Himlens Gud, som åbenbarede sine hemmeligheder og sit profetiske verdensprogram til Daniel (Læs Dan. 2).

Nebukadnezar omvendte sig til Daniels Gud sm "gudernes Gud og kongernes Herre" (Dan. 2:47), hvilket dermed var et radikalt brud med også den astrologiske troldom.  Man kan sige, at Nebudkanezars omvendelse ligner omvendelsen i 1. Tess. 1:9, hvor der står, at de forhenværende afgudsdyrkere i Tessalonika "vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud."

Men allerede i 3. Mos. 19:26 advarede Herren:  "I må ikke give eder af med at tage varsler og øve troldom."  Dette gjorde nemlig det forjættede lands oprindelige indbyggere, som Herren strengt advarede sit folk mod at efterligne (5. Mos. 18:9) og videre:  "Enhver, der øver sligt, er Herren vederstyggelig".  (v. 12).

Læsning af de populære horoskoper i blade og aviser regnes for uskyldig underholdning el. tidsfordriv, men Gud ser anderledes alvorligt på denne flirten med troldom og siger til os i 1. Tess. 5:22:  "Hold jer fra det onde i enhver skikkelse."

Manglende klarhed i vort liv og verdenssituationen kan kun afhjælpes med Guds ord (Sl. 119:105), for dets profetiske lys skinner som lys på et mørkt sted (2. Pet. 1:19).  Alt andet "lys" er i virkeligheden bare mørke.

Forretningsfolk, statsledere og privatpersoner søger hjælp i astrologien, og falske profeter med astrologisk "lys" trænger også ind i kristne sammenhænge, hvor uhyggeligt det end lyder.  -  Til slut:  Det er selvsagt ikke galt at studere stjernehimlen sådan som David gjorde i Sl.8.  Det er tværtimod meget nyttigt.  Vi bliver små og Herren alene stor!  -  14.6.17. - jn

P.S.  "De vise mænd fra Østerland" i Mt. 2 var ikke hedenske astrologer.  Det var gudfrygtige mænd, som Gud havde givet en særskilt åbenbaring om Jesu fødsel og Hans stjerne var ikke et astrologisk fænomen, men - tror vi - sat af Gud på Himlen for at markere el. fejre det under, der var sket i Betlehem.

 
Copyright © 2018 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)