Forside Spørgsmål og svar Er Jesus virkelig Guds Søn?
Er Jesus virkelig Guds Søn? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Torsdag, 09. februar 2017 18:14
(Et spørgsmål fra Norge, - fra bladet "Evangelisten")

Spørgsmål:  Hvordan kan jeg vite at Jesus er Guds Sønn?

Svar:  Fra bibelkritisk/teologisk hold har det været hævdet, at selvom Det ny Testamentes forfattere fremstiller Jesus som Guds Søn, har Han aldrig selv kaldt sig for Guds Søn.  Men dette er direkte usandt.

I Joh. 10, fra vers 30, kulminerer hadet mod Jesus, efter at Han havde talt om sit forhold til Faderen og Hans frelsende magt, der markerede skillelinjen  mellem dem, der var hans egne får og dem, de ikke hørte Ham til pga. deres vantro (v. 25-26).  Der står, "da tog jøderne atter sten op for at stene Ham."

Det havde de nemlig tidligere gjort af samme grund, nemlig fordi Jesus påberåbte jeg sin evige pre-eksistens hos Faderen. Joh. 8:59.  Ordene:  "Før Abraham blev til, er jeg!" er vigtige at bemærke.  Han sagde ikke:  "Før Abraham blev jeg, var jeg", men er jeg.  Ordret står der:  "Jeg er!" 
Han er med andre ord legemliggørelsen af det store "Jeg er" fra 2. Mos. 3:14.

Jøderne havde sagt:  "Du, som er et menneske, gør dig selv til Gud" (v.33).  Deri havde de jo ret, men Jesus imødegår dem på deres egne præmisser ved at citere fra Salmernes bog:  "Jeg har sagt, at I er guder!" (Sl 82:6).  Den af Gud indsatte øvrighed blev også kaldt "guder".  Det fremgår af den eng. tekst i 2. Mos. 22:28 står:  "Du må ikke bespotte guderne..."  osv.  På dansk og norsk står der "Gud" i ental.  Men det hebraiske ord "Elohim" er korrekt nok et flertalsord og her brugt i betydningen "autoriteterne".

Jesu argument er, at hvis lovens øverste kaldes "guder", hvordan kunne de så se Jesus i øjnene og anklage Ham for gudsbespottelse, idet han kunne henvise til mange undergerninger, som de umuligt kunne stene ham for.  Se v. 32.

Og så kommer de ord af Jesus, som bibelkritikerne siger, Han aldrig har sagt om sig selv, nemlig ordene "Jeg er Guds Søn!" (v.36)
Apostlen Paulus siger i Rom. 1:4, at Han "med vælde blev godtgjort at være Guds Søn ved opstandelse fra de døde" - herom har Skriften mange vidnesbyrd.

Hvordan kan jeg vide, at Jesus er Guds Søn?  Du har for det første Jesu egne ord herom.  Er Han troværdig?  Eller mener du stadig, at det er ord, andre har sagt om Ham?  Vil du gerne vide, om Skriften taler sandt om Jesus?  Gå da selv direkte Ham og læg frem for Ham din tvivl.

 Der findes som bekendt 2 slags tvivlere.  Der findes dem, er vil tvivle og ikke vil tro.  Og så er der dem, der gerne vil tro, men ikke kan.  For dem er der håb, og Jesus lover: "Hvis nogen vil gøre Hans vilje, skal han erfare, om læren er af Gud eller jeg taler af mig eget!"  (Joh. 7:17).  Læg mærke til, Han siger:  "Hvis nogen vil..."  Ikke hvis nogen "kan".  Vil du?  Han vil nemlig!  1.Tim. 2:4

Han vil give dig forstand til virkeligt at kende Ham(1. Joh. 5:20). Den forstand vil Han give hver den, som vil komme til Ham.  For "den, som kommer til mig, vil jeg aldrig støde ud!"  (Joh. 6:37).  Det betyder, at i samme øjeblik du kommer til Ham, er du allerede inde!  -  9.2.17 - jn 
Copyright © 2018 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)