Forside Klummer I det offentlige rum
I det offentlige rum Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Onsdag, 09. april 2014 07:25


Mens vi i går ventede i ”nummerkøen” på Apoteket dvælede jeg, som så ofte før, i Romerbr. 3:21-26 og var på ny betaget og begejstret.

Det er ”for alle dem, der tror” uden at betinge, hvor meget de skal tro.  Det handler om,  hvem vi tror på.  ”Der er ingen forskel”, står der.  Jo,  i fx det ydre, men  ind for Gud er vi lige fortabte.   Der står, at Jesus blev offentligt fremstillet som ”sonemiddel” (tysk ovs.). Min egen og tit udskældte ”offentlige status” kan ikke bruges til noget bedre end at pege på Ham, der tog et offentligt standpunkt for syndere.

Jeg sagde til en kvinde, som sad ved siden af mig:  ”Nu går jeg, så der kan blive mere plads til dig!”  Hun smilede:  ”Jeg har rigelig plads!”  Det sagde jeg kun for at få kontakt og anledning til at give hende min dyrebare lille ”lykkeskilling”, hvorpå der var præget Johs. 3:16.  Mere var der ikke tid til.

Udenfor i butiksarkaden stod en kvinde fra Jehovas Vidner med sit ”Vågn op!”  Hende ville jeg også give lykkeskillingen til, men hun afslog i sin fanatisme.  Jeg sagde:  ”Her prøver jeg at vise dig venlighed og give dig dette gode ord,  og du afslår!”  Nej, kun noget fra J.V. var godt nok.

Men når Jesus siger:  ”Kom hid til mig alle, som er trætte og tyngede af byrder…”,  er der så ikke ”kødannelse” om at få lov at komme? Åh nej,   Jesus sagde med sorg:  ”Jeg ville….men I ville ikke!”  (Luk. 13:34). Skal vi så ikke bare resignere, søge tilflugt i beskyttede kirkerum sammen med andre trosfæller til efterfølgende, hyggelige kaffeborde, hvor der mekanisk svares på de sædvanlige spørgsmål:  ”Hvordan går det?”

Et ægtepar blandt vore gæster i lørdags har det ikke sådan.  Fruen, en dialysepatient fortalte, hvordan en lille ”hjertebog” med gode bibelord tages med alle vegne og bl.a. var blevet vel modtaget af en hjertelæge.

Det hedder i USA ”to gossip the gospel”.  Gossip er et negativt ord, der betyder at ”sladre om”, - men det kan vi bruge om evangeliet, som der flittigt skal ”sladres om”.  Men det ikke er ”sladder”, men ”sande og velovervejede ord”  (Ap.G. 26:25).

9.4.14 – jn

 
Copyright © 2023 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)