Forside Spørgsmål og svar Tallet 40 i Bibelen
Tallet 40 i Bibelen Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Mandag, 29. april 2013 11:55

(Et spørgsmål fra Norge)


Spørgsmål: I bibelen leser vi ofte om tallet 40.
Hva betyr dette tallet og hvorfor er det 40 som er nemnd i svært mange sammenhenger i Bibelen?

Svar:
  Helt ærligt, jeg er ikke sikker på, jeg kan give et tilfredsstillende svar.  Sandt nok har  forskellige tal sin åndelige betydning, fx 3 for treenigheden, 7 er kaldt for fuldkommenhedens tal, 666 er dyrets tal (Åb. 13:18), men helt eksakt hvad tallet 40 står for, véd jeg ikke.

Men dette tal er imidlertid nævnt usædvanligt mange gange i Bibelen.  Syndfloden varede i 40 dage og nætter, Moses var i ørkenen i 40 år, før han fik sit store kald som åndelig leder (Ap.G. 7:30), og han tilbragte senere 40 dage og 40 nætter (2. Mos. 24:18) med Herren på Sinai bjerg, og Israel var, som vi véd, 40 år i ørkenen ”for at ydmyge dig og sætte dig på prøve” (5. Mos. 8:2).

Herren blev selv fristet i ørkenen i 40 dage og 40 nætter (Matt. 4:2), og i modsætning til Israelitterne i ørkenen bestod han prøven.  Efter sin opstandelse tilbragte han 40 dage med sine disciple for yderligere at undervise dem (Ap.G. 1:3), ikke for at prøve dem, men for at give dem en solid ”ballast” i de prøvelser, der meget snart skulle komme.

Skulle vi gå listen igennem med henvisninger, hvor tallet 40 forekommer, vil den blive meget lang, så tallet må stå for en periode af særlig betydning, uden vi dog skal presse for meget ud af denne betydning.

Nogle bibelfortolkere har måske en pointe, når de antyder, at tallet 40 står for en prøvetidens periode, og jeg vil da tilføje: en prøvetid med både nåde og tugt. Og med dom som i syndflodens tilfælde.

Men dette skal siges med forsigtighed, da tallet 40 som sagt forekommer i så mange bibelske sammenhænge, at det eneste vi med udbytte kan gøre, er i hvert tilfælde at standse en ekstra gang op og opmærksomt være stille for, om der ikke her er noget særligt Herren vil sige os?

Bibelen selv er jo skrevet af 40 inspirerede, vidt forskellige forfattere i vidt forskellige stillinger og sociale lag, - er ikke dette noget ganske særligt?  Tilmed blev denne ”mirakelbog” til over en periode på ca. 1600 år (40 x 40 år!!) på geografisk forskellige steder og dog med et budskab, der overordnet peger i én retning, nemlig på én person og Hans frelses værk.  En tilsvarende sammenhængende bog er udover Bibelen aldrig blevet forfattet!  Thi Bibelen er Helligåndens værk.  Udtrykket ”Herren sagde” forekommer fx over 2000 gange i Det Gamle Testamente.

-jn- 29.4.13

 
Copyright © 2020 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)