Forside Klummer Selvbedraget
Selvbedraget Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 25. februar 2012 08:37

(avisklumme)

Med udgangspunkt i ”Sjællandske”s udmærkede 1½ sides reportage af 22.2.12 om Folkekirkens situation i almindelighed og dens særstatus i Næstved provsti i særdeleshed har jeg lyst til at udtale min respekt for de præster, der betragter deres kirke som en platform for evangeliets forkyndelse til vækkelse og omvendelse, sådan som det før er sket i kirkens historie.


En pensioneret præst indrømmede overfor mig, at dette vil være ønskeligt uden det var ham selv beskåret at kunne gøre det.  Sognebørnene får nemlig hellere bedyret, at den hellige grav er vel forvaret i kraft af deres dåb og medlemskab.  De fleste præster vil ikke høre tale om nogen anden omvendelse end den, der skete i barnedåben.  En sådan vildfarelse gør Folkekirken direkte farlig.    Vi er efter min mening derhenne, hvor kirken ikke længere er en missionsmagt, men snarere en missionsmark blandt mennesker, der risikerer at leve i et religiøst selvbedrag.


Jørn Nielsen, H.C. Lumbyes Vej 159A, Næstved

 
Copyright © 2022 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)