Forside Spørgsmål og svar Påstand og modpåstand - tese og anti-these
Påstand og modpåstand - tese og anti-these Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Torsdag, 08. oktober 2009 04:16”Da jeg kom til jer, brødre, kom jeg heller ikke og forkyndte jer vidnesbyrdet fra Gud med fremragende veltalenhed eller visdom, thi jeg havde fattet det forsæt ikke at ville vide af noget andet, medens jeg var iblandt jer, end Jesus Kristus og det som korsfæstet…og min tale og mit budskab virkede ikke ved visdoms overtalende ord, men ved Ånds og krafts bevis!”  1. Kor. 2:1-4
.

En af mine kristne venner indenfor den norske skolesektor fortæller, at hun i sin by skal til en foredragsrække i filosofi, og eftersom tyngdepunktet i forelæsernes tænkning er overvejende humanistisk og socialistisk, føler hun sig tilskyndet til at komme, for – som hun skriver – ”de skal ikke have monopol på filosofiske spørgsmål”.  Men hun spørger om nogle gode råd.

Hun spørger bl.a. til den forkynder og kristne tænker, som blev kaldt ”de intellektuelles missionær”, Francis Schaeffer, hvis livssyn kunne koges ned til disse 3 enkle punkter:  1.  Evangeliet er sandt.  2.  Du kan vide, det er sandt.  3.  Evangeliets sandhed vedrører alle livets forhold.

Pågældende troende kvinde er enke efter en af mine bedste venner i Norge,  som selv var den intellektuelle type, og for hvem netop Francis Schaeffers skrifter fik enorm betydning.

F.S. blev aldrig træt af at pointere, at evangeliets frimodige vidne står og falder med tesen mod anti-tesen, dvs. evangeliets påstand og udsagn mod en gudløs modpåstand, og at det gælder om at stå fast på evangeliets enkle, frelsende budskab. 

Han vendte sig mod den i mange kristne kredse populære forestilling om en ”evangelisk” syntese, dvs. en blanding af evangelium og verdslig tænkemåde.  Vi må have mandsmod til at stå offentligt frem med et evangelium, korsets budskab, der er diametralt modsat verdslig og verdslig/religiøs tænkning.  Prøver vi naivt at modificere, intellektualisere, modernisere el. ”spiseliggøre” evangeliet, er slaget på forhånd tabt.

Denne gode kvinde skal altså ikke møde humanisterne med sit lille hoved tynget af diverse tankesystemer, men derimod fyldt af Helligånden og gennemiltet af sandhedens og livets ord som den guddommelige tese mod anti-tesen være den levende fisk, der svømmer imod strømmen.

Lad dette også være din udfordring, så sandt du måtte befinde dig i en lignende situation i offentlig sammehæng.  Det er jo dér, i det åbne terræn, evangeliet står sin prøve!  Det har aldrig været meningen, at det skal være forbeholdt et lukket kirkerum, hvor evangeliet ofte får ”åndenød”.

-jn-

 
Copyright © 2020 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)