Forside
Hyrdens stemme i ordet Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Søndag, 21. april 2019 03:43"Jesus siger til hende:  "Maria!"  Hun vender sig om og siger til Ham på hebraisk: "Rabbuni!"  (det betyder Mester).  Joh. 20:16

Alt hvad den grædende Maria behøvede var Hans stemme, - ikke mange stemmer.  Den fik hun at høre som sin personlige påske.  Har vi haft en sådan påske med Hans personlige stemme?  Altså ikke blot en statsaut. og lovbefalet påske, men i den selvoplevede påske hver dag.

"Det er så vigtigt, vi i denne tid hører Hyrdens stemme", sagde en delvis lam mand til mig, da vi et kort øjeblik mødtes på et større missionsstævne i Wisc., USA.  Det summende omkring os med mange "stemmer", ja gode stemmer fra gode mennesker, men hvor ligegyldigt, hvis vi ikke personligt lever sådan, at vi selv hører Hans stemme.

Tillad mig at være lidt personlig.  Når Hans gode Ånd i en akut situation på uforklarlig vis og i bønnens samfund påny tilhvisker mig et ord fra den hellige Skrift, som Han første gang drog mig til som ung for mange, mange år siden, og som siden har været min trofaste vandringsstav gennem livet.

Jeg vil ikke sige mere, hvad pladsen ej heller tillader, men i en konkret nød med behov for åndeligt lys, "kom" ofte et godt ord til mig, som jeg da barnligt tog imod som Åndens påmindelse og Hyrdens stemme.

Da kan jeg ved bordet dele denne prosaiske oplevelse med min kone og læse for hende, hvad Herren fra ordet gav mig ligeså personligt, som Maria oplevede Ham "udenfor graven"  (Joh. 20:11), hvor ellers en "havemand" gik og arbejdede.  Ja, lige så hverdagsagtigt.

Jeg ønsker venner og frænder en  personlig påskehøjtid med ønket om, at Hyrdens stemme  må overdøve andre stemmer, inkl. de mange forvirrende lærdommes stemmer, som der synes at blive flere og flere af.

Sit tankemæssige kaos kom den søgende, "kirkefader" Augustin ud af, da han i en have hørte legende børn synge:  "Tag og læs, tag og læs!"  Det tog han som "vink med en vognstang", der bragte ham i nærkontakt med Guds ord i Romerbrevet, hvor han for alvor hørte Hyrdens stemme.

21.4.19 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)