Forside
Kaos i EU og en ny, kommende fyrste Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Onsdag, 30. januar 2019 13:55"EU er noget rod", var en udtalelse jeg netop læste i forb.m. alt Brexit-postyret, men det bli´r ikke ved.

Romerriget, der knuste Jerusalem og dets tempel i år 70, er nøje beskrevet i Daniels bog  (som 4. verdensrige).  Jeg hørte  en gammel prædiken af Billy Graham, som talte over en tekst fra den bog.  "Han sagde:  "Vi bør læse Daniels bog med den ene hånd og Johs. Åb. med den anden."  De 2 bøger er nemlig tæt knyttet til hinanden.

Romerrige er profetisk det sidste succesfyldte verdensrige, før det får sin dom af Kristus.  Dette véd vi modsat de "rodede", uoplyste EU-ledere.

Det er påfaldende, at Jerusalems ødelæggelse i år 70 tilskrives "en kommende fyrstes folk , Dan. 9:26 (gl. ovs. og den eng. bibel).  Mærk: "en kommende fyrstes folk", står der,  ikke fyrsten selv.  "Fyrsten" er nemlig  "dyret" i Åb.  13:1, som en dag kommer og  gør Daniel-bogen aktuel.

Gudfrygtige troende talte førhen om et genopstået romerrige, da det fjerde rige, som opsluger hele jorden (Dan. 7:23), - svarende til jernet i fødderne på billedstøtten i kap. 2 ,  -  er romerriget.  De 3 tidl. riger er Babylon (Nedbukadnezar), Persien (kong Kyros) og Grækenland (Alexander d. Store). Kristus fødtes som bekendt under romerriget.

Dette 4. rige i sin endelige frygtindgydende form (men ikke nødvendigvis m. samme grænser som det gamle romerrige) under "dyrets" lederskab vil komme, og dets scene og platform lægges mere og mere til rette i  EU, hvis grundidé meget betegnende bygger på den undertegnede Rom-traktat fra 1.1.1958.

Dan. 7:26 siger så befriende:  "Men så sættes retten, og hans (dyrets) herredømme fratages ham og tilintetgøres for evigt."
 
Daniel blev meget gammel og så ikke hverken messianske el. anti-messianske profetier opfyldt i hans tid. Men han levede i deres lys (2. P. 2:19).  Det skal vi også, for dette er ligeså  opvækkende og nærværende som hvis de nu var opfyldt.  Og intet lys skinner klarere end evangeliet om Jesus Kristus!  Véd du om noget større lys at videregive i vor mørke tid?

30.1.19 - jn


 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)