Forside
Når Guds ord får noget til at ske! Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Fredag, 02. februar 2018 13:41


"Mens Annas og Kajfas var ypperstepræster, da kom Guds ord til Johannes, Zakarias´ søn, i ørkenen..."  (Luk. 3:2).

I en ældgammel Bibel, der blev trykt som 19. oplag i 1842 (mens selve oversættelseåret er mig ubekendt), og som jeg stundom bruger, er ordet fra Luk. 3:2 oversat sådan:  "...da skete Guds ord til Johannes..." hvilket i vort nutidssprog nok ikke lyder særligt "mundret", men det interessante er dog ordet "skete", som går igen i vor bibeloversættelse i Luk. 2:1 i de kendte ord fra juleevangeliet:  "Men det skete i de dage..."

(Udtrykket findes også i Luk. 2:6 og 15 og i Ap.G. 22:6.  Grundtekstens udsagnsord  "ginomai" bruges bl.a. for at fortælle om noget, som sker).

Hvor "tørt" og videnskabeligt det end lyder, blev det for mig til velsignelse, eftersom Guds ord ikke blot "kom" til Johannes, men det skete til ham, - el. som vi ville sige:  Det skete for ham. Og der skete noget med ham.  Ak, er min bibellæsning blot en mental proces el. sker der i det stille en Åndens fornyende og forvandlende gerning med mig? Det gjorde der med de troende i Tessalonika:  De tog imod Guds ord som Guds ord,  "hvorfor det også gør sin gerning i jer, som tror"  (1.Tess. 2:13).

Hvis der intet sker med os, har vi ikke taget imod ordet som Guds ord og sætter derfor Biblen tilbage på hylden, uberørte af dens beåndede ord.

En ung pige kom engang til min gode ven, Th. Mundus, og klagede fortvivlet over, at hendes kristenliv var så tørt, og at hun ikke fik rigtig noget ud af Bibelen.  Det var ikke fordi der var uopgjort synd i hendes liv.  Mundus foreslog hende da:  "Gå hjem og læs Bibelen i én uge på dine knæ!"  Det gjorde hun, og da han nogen tid efter mødte hende, strålede hun om en sol.  Der var sket noget med hende. På knæ for Guds ord!

"Og Herrens ord kom...", dvs. til den og den profet, står der i DGT.  I min ældgamle Bibel er det, ligesom i DNT, oversat med:  "Herrens ord skete!"

Måtte vi opleve Guds ord på den måde dag for dag - i vort lønkammer!

2.2.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)