Forside
Hvem kan deltage i nadveren? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Mandag, 22. januar 2018 09:27


Her svarer Bibelen anderledes end folkekirken og pavekirken.  I vor statsautoriserede, lovbeskyttede nationalkirke, indbydes alle kirkegængere, uanset hvem de er, til nadver.  I den katolske kirke kan alle medlemmer deltage ligegyldigt, hvor ugudelige de end ellers er.

I vor lokale vennekreds er bl.a. et ægtepar, som intet har med Gud at gøre, men som formelt er katolikker, men religiøst indifferente.  Dog, hvis de mødte  op i deres kirke om søndagen, ville de uden videre som katolikker kunne deltage i kirkens nadver (eukaristi), medens jeg som ikke-katolsk Kristus-troende ville blive kærligt, men bestemt afvist.

I folkekirken, hvis gæst jeg ofte har været, flokkes ligeledes ugudelige mennesker ved kirkens alter til nadver uden selv at kende Jesus Kristus som deres helt personlige Frelser.  Tro mig, jeg véd, hvad jeg taler om, for jeg har mere end een gang prøvet at tale med sådanne kirkefolk uden at opleve den allermindste, åndelige livsforbindelse.  Nej, tværtimod.

En sådan nadverdeltagelse (af ugudelige mennesker) er slet og ret gudsbespottelse!  For disse deltager, som ordet siger, "på uværdig vis"  (1. Kor. 11:27) og "drikker sig selv en dom til" (v.29).  Men det tør ingen sige højt.  Og dog burde der undervises herom klart og tydeligt.

Vor svigersøn havde engang en ikke-kristen med til gudstjeneste, som ved  nadveren spurgte:  "Hvad skal jeg gøre?"  Vor svigersøn svarede ham:  "Tag imod Jesus som din Frelser og deltag så med os andre i nadveren!"

Ja, sådan kunne man sige før i tiden og i min ungdom. "Jamen", siger du måske, "deltog Judas ikke i nadveren?"  Han spiste ved påskemåltidet, men før nadveren "gik han straks ud"  (Joh. 13:30), for han, - en "djævel" (Joh. 6:70) - hørte ikke til dér.  Nadveren har samme skillelinje idag.

Hånden på hjertet, hvad betyder nadveren for dig?  Er den blot en religiøs, kirkelig ceremoni, hvor du indbilder dig at få "syndsforladelse"?  Eller stemmer den dit genfødte hjerte til taksigelse og tilbedelse?  Det varmede mit hjerte igår at høre ved vor fællesbøn en 10-årig dreng sige:  "Tak, Herre, for alt, hvad du har gjort for os!"

22.1.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)