Forside
Nadveren fejret af lægfolk Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 20. januar 2018 09:27


 
Denne og næste lille klumme handler om fri nadver uden højtidelig, gejstlig medvirken.

I et fint "bedehus" (missionshus) i sydvest-Norge havde vi  nadver efter et af vore aftenmøder. Jeg befandt mig i luthersk miljø, men modsat hvad man ser i Danmark, rådede der på stedet stor åndelig frihed uden skarpt optrukne partilinjer.  Så det var ikke vanskeligt at finde sig til rette dér.

Da brødet og vinen uddeltes, lød ordene:  "Dette er Jesu legeme" og:  "Dette er Jesu blod". (Fra Mt. 26:26-27).  Jeg "udlagde" ordenes mening,  viste dem et foto af min viv og sagde:  "Dette er min kone!" og tiføjede:  "Min kone er hjemme i Danmark, så når jeg siger:  "Dette er min kone!", betyder det naturligvis, at det kun er et billede af min kone, I ser!"

De forstod pointet.  Brødet og vinen er billeder (symboler) på Jesu legeme og blod, men kun "billeder".  Han selv er på Tronen, hvortil vi retter vor taksigelse ved denne stille tilbedende nadverhandling.

Den lutherske og katolske nadverlære ligner hinanden lidt.  Men kun lidt.  Luther afviste Romerkirkens lære om bogstavelig forvandling af brødet og vinen ("transsubstantiationslæren"), men talte dog om Kristi "realpræsens", dvs. Hans virkelige, reelle (og ikke bare symbolske el. billedlige) tilstedeværelse i brødet og vinen.

Pavekirken  lærer samtidig, at "eukaristien", som kun kan forrettes af en katolsk præst,  er et såkaldt "messeoffer", dvs. en gentagelse af Golgata-offeret.  Det er grov vranglære, thi Kristi forsoningsoffer er bragt på korset "een gang for alle" (Hebr. 7:27, 10:10) og skal derfor ikke gentages.

Kun katolikker, som 100% vedkender sig den katolske lære rub og stub har lov at deltage i katolsk nadver, og dermed er den katolske kirkes milliardforetagende i virkeligheden ét stort, bespotteligt blufnummer.
 
Også ikke-katolikker gør tit nadveren ubibelsk,  dog uden hjemmel i den lutherske ritualbog, med en idé om, at her fås carte blanche "syndernes forladelse". En kammerat fra barndommen, en konfirmand, sagde med et kådt smil en dag: "Jeg har nu været til altes og fået syndernes forladelse!"

Åh nej, den fås kun ved omvendelse og tro på Jesus Kristus. 

20.1.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)