Forside
Den kristne nadver Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Fredag, 19. januar 2018 08:38Jeg er blevet opfordret til at skrive om nadver eller som det også er blevet kaldt "brødsbrydelse".  Den katolske kirke bruger ordet "eukaristi", som i sig selv er et godt ord, der oversat betyder "taksigelse".  Brødsbrydelse er nemlig et taksigelses- og ihukommelsesmåltid og intet andet.  "Gør dette til ihukommelse af mig!" står der (1. Kor. 11:24), ja, det er endnu mere:

Det er et takke- og tilbedelsesmåltid:  "Thi fra Herren har jeg modtaget, hvad jeg også har overleveret jer, at Herren Jesus i den nat, da Han blev forrådt, tog brød, takkede, brød det og sagde...osv."  (1. Kor. 111:23-24).  Vi fejrer ikke nadver for at få noget, fx syndernes forladelse, som mange  tror, men for selv at give noget, nemlig vor taksigelse og tilbedelse.

Det er tænkt som et hyppigt måltid, for der står jo:  "Så ofte, som I spiser dette brød og drikker kalken (dvs. af bægeret), forkynder I Herrens død, til Han kommer!"  (v. 26).  Ja, "så ofte" og ikke så sjældent!

Nadverhandlingen er også en forkyndelse.  "Så ofte som I spiser dette brød og drikker kalken, forkynder I Herrens død, indtil Han kommer!"  (v. 26).  En skotsk prædikant sagde ved et  nadvermøde i Kbvn. med henvisning til dette bibelord:  "Idag har vi alle været prædikanter!" og mindede om, hvad vi alle havde været med at forkynde ved dette måltid.

Her ser vi nemlig tilbage på Kristi død for vore synder og frem til Hans komme ("indtil Han kommer!").  Vi befinder os mellem de 2 evangeliske poler.  Dåben og nadveren forkynder begge korsets evangelium.  I dåben sker dog kun een gang, men i nadveren sker "ofte" (eller bør gøre det).

Jeg vil i yderligere, små betragtninger prøve ved Guds nåde komme ind på nogle praktiske, opbyggelige oplevelser af nadveren fra det virkelige liv.

19.1.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)