Forside
Hvad der dåb? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Mandag, 08. januar 2018 04:28

 
Den er ikke:

-  en tilsigelse til en baby ved døbefonten om indlemmelse i Guds rige, eftersom barnet ifg. Jesu ord allerede tilhører Guds rige.  Mt.  19:14. Folkekirken lærer dog "indlemmelse" v. barnedåben.

-  fra Guds side tænkt som et gudstjeneste-ritual beskyttet af en kirkelig/verdslig lovgivning.

Den er derimod:

- en begravelse!  Rom. 6:4:  "Vi blev altså begravet med Ham ved dåben til døden, for at, som Kristus blev opvakt fra de døde ved Faderens herlighed, således skal også I leve et helt nyt liv!"

-  et synligt og dramatisk farvel til det gamle liv og en offentlig bekendelse til "et helt nyt liv" med vor Herre Jesus Kristus.  Sådan var den kristne dåb på bibelens tid.

- for dem, der har taget offentligt standpunkt for Kristus.  Sådan var det som sagt på Bibelens tid.

Bemærk dog:

I den kirkelige tradition er den vidt og bredt praktiseret som barnedåb, ikke blot i folkekirken, men også hos fx metodisterne, presbyterianerne og andre kristne samfund dog uden at lære genfødelse i dåben (en ny åndelig fødsel), som er en reminiscens fra Romerkirken, og som Luther ikke fik gjort op med. Barnedåben i ikke-lutherske kirker svarer nærmest til en barnevelsignelse.

Skal det være barnedåb el. "voksendåb" ( troens dåb)?  Det har altid været et unødvendigt stridspunkt.  Ordet dåb ("baptisma") betyder godt nok "neddykkelse", men mængden af vand er  ikke afgørende.  Det afgørende er den sandhed, som dåben afspejler, nemlig vor forening med Kristus i hans død, begravelse og opstandelse, som Rom.6  og andre steder lærer.

Spædbørnsdøbte kender selvsagt ikke til denne dyrebare sandhed, men senere, når de kommer til personlig tro på Kristus som deres Frelser, forstår de, hvad Biblen siger om dåben, som da får god mening. Uden at være dogmatisk tror jeg ikke, at disse behøver at "gendøbes", eftersom forskelligt dåbssyn ikke bør berøre vor enhed i Kristus og virkelysten for evangeliet (Fil. 1:5).

En af mine norske venner plejede at sige ganske rammende:  "Lutheranerne kommer for tidligt med deres dåb, medens baptisterne kommer for sent."   På Jesu og apostlenes tid skete omvendelse og dåb samtidig eller næsten samtidig.  Men igen:  Forkynder vi, hvad dåben afspejler evangelisk, er dåbstidpunktet af mindre betydning.  Dåbens evangeliske indhold med korset og vor medopstandelse med  Kristus i centrum og som omdrejningspunkt bør forene og ikke splitte os!

8.1.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)