Forside
Derfor er også jeg "politisk"! Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Fredag, 05. januar 2018 06:04


Der er mindst 2 ting, der griber mig i mit studium af Martin  Luther, som Luther-året 2017 provokerede mig til at "grave" i, nemlig hans forankring i det evangelium, han som munk tørstede efter, og som han senere ikke kunne få nok af, da det bortjog det åndelige trældomsmørke, han som lydig slave  af pavedømmet var indhyllet i.

Det andet stærke indtryk er, at  hans lidenskab for evangeliet berørte alle livets områder, inkl. politiske forhold.  Han blev efterspurgt hos tyske fyrster som rådgiver, men dér optrådte han altid først og fremmest som Kristi ambassadør og med kampråbet "sola scriptura" - Skriften alene.

Han begik mange fejl med fx hans uforståelige udfald mod jøderne.  Andre forhold kunne nævnes, men når han blev opmærksom på sine bommerter, kunne han sige:  "Ja, vi har skandale, men vi har stadig Kristus!"  Dér "landede" han altid.  Bedende ved Jesu fødder.

Jeg har aldrig villet være politiker med det rænkespil, der følger med.  Men jeg interesserer mig for mit lands styre.  Og Amerikas styre.  Jeg kan lide overfor venner derovre at henvise til USA´s grundlæggere - "the founding fathers" - og minde om evangeliet, nationens sande grundvold.

Jeg tillader mig at glæde mig over, hvad godt Trump på eet år har fået udrettet - måske mere end Obama fik på 8 år.  Anerkendelsen af Jerusalem som suveræn hovedstad har fx ingen anden præsident turdet.

Dette er dog ikke lig med messianske tider, men det kan være forløber for selve det profetiske slutspil, hvor Israel i en kommende trængsel rives ud af sin amerikansk støttede tryghed og ydmyges af hele den anti-jødiske verden som forudsagt hos profeterne, før Herren griber ind i forbindelse med en jødisk, angerfuld omvendelse til Kristus ifg. Zak. 12:10.


Alt dette tilsammen gør mig lige så "politisk" som Luther med samme menneskelige fejlmargin, men, håber jeg, med samme lidenskab for evangeliets forkyndelse, som stadig står øverst på Guds dagsorden i det store slutspil, som nu pågår med stormskridt inden Herrens komme.


5.1.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)